Від сільського вчителя до відомого вченого21 лютого 2014 року виповнилося 65 років із дня народження Олександра Івановича Павлова – відомого економіста-аграрника, одного із засновників та активних послідовників практичної реалізації фундаментального наукового напряму, пов’язаного із сільським розвитком в Україні. Про це свідчить той факт, що вперше до проблеми соціально-побутових умов життя сільського населення Олександр Іванович звернувся при підготовці кандидатської дисертації щодо управління проектуванням, забудовою та розвитком експериментально-показових сіл України в 60-80-ті роки. А вже з початку 2000-х він сконцентрувався на розробленні теоретичних і методичних засад управління соціально-економічним розвитком сільських територій та практичних заходів щодо його реалізації в сучасних умовах.

За результатами проведених досліджень у 2010 році в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» успішно захистив докторську дисертацію на тему «Управління соціально-економічним розвитком сільських територій України». Її квінтесенція – сільські території є різнокомпонентними й багаторівневими соціально-просторовими утвореннями, а тому управління їх розвитком має ґрунтуватися на територіальному підході. При цьому повинно органічно поєднуватись управління ресурсами (людськими, земельними), сферами (виробничою, соціальною, природною), функціями (відтворення населення, покращання умов проживання, розширення місць зайнятості), поселенською мережею (сільські населені пункти різних розмірів) і територією на різних рівнях (базовому, районному, регіональному, національному).

У доробку Олександра Івановича понад 200 праць. Серед них чотири індивідуальні монографії та декілька – у співавторстві, зокрема: Сільські території України: функціонально-управлінська модель. – Одеса, 2009; Сільський розвиток в Україні: теорія, практика, політика, управління. – Одеса, 2008; Сільські території України: історична трансформація парадигми управління. – Одеса, 2006; Социальные процессы на селе в 60-80-е годы: вопросы методологии и историографии. – Киев-Одесса, 1991. Наразі ведеться підготовка ще однієї монографії з проблем сільського розвитку. Водночас вийшла велика низка наукових праць і навчально-методичних розробок з історії, філософії, політології, соціології, етнології, державного управління та права. Вони відомі не тільки в Україні, а й за її межами.

Олександр Іванович народився в місті корабелів – Миколаєві. Тут же закінчив школу і вступив на історичний факультет Одеського державного університету імені І.І. Мечникова. Після закінчення університету і розподілу за направленням обіймав різні посади – від вчителя сільської школи до керівника обласної науково-аналітичної служби, а з 1990 року – викладача Одеських вищих навчальних закладів: академії холоду, інституту удосконалення вчителів, національного університету імені І.І. Мечникова, регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. З жовтня 2011 року Олександр Іванович очолює кафедру економіки промисловості Одеської національної академії харчових технологій. За короткий період часу на кафедрі при його безпосередній участі підготовлено та захищено чотири кандидатські дисертації, готуються до захисту ще три докторські та дві кандидатські роботи. Він є науковим консультантом докторанта та керівником аспірантів.

Займаючись викладацькою та науковою діяльністю, Олександр Іванович унаслідок дефіциту вільного часу не зміг стати відомим спортсменом. Однак його майстерності та енергії й сьогодні вистачає, щоб скласти конкуренцію своїм молодим колегам на спортивних майданчиках.

Маючи вражаючу харизму, Олександр Іванович одночасно є чуйною, небайдужою людиною, готовою завжди прийти на допомогу тим, хто її потребує. Разом з тим у царині науковців, що пов’язані із справою сільського розвитку в Україні, професора Олександра Павлова визнають як професіонала високого рівня. Бажаємо Олександру Івановичу міцного здоров’я, творчого довголіття, сімейного щастя та благополуччя!

Редколегія наукового та громадсько-політичного журналу «Економіст»


Друкувати
Найбільш популярні матеріали