Проблема нарощення інвестиційного потенціалу економіки України в умовах посилення бюджетного дисбалансу

ПРОБЛЕМА НАРОЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ДИСБАЛАНСУ

THE PROBLEM OF UKRAINIAN ECONOMICS’ INVESTMENT CAPITAL AUGMENTATION UNDER THE CONDITIONS OF BUDGET IMBALANCE STRENGTHENING

Сергій ШВЕЦЬ
,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Sergiy SHVETS’,
PhD in Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

У статті розкриваються питання ефекту витіснення державними запозиченнями приватних інвестицій в економіці. За допомогою економетричної доказової бази на даних восьмирічної ретроспективи у короткостроковому аспекті визначено фактори впливу на зміну реальних інвестицій в основний капітал в Україні. Проведено аналіз визначених факторів з деталізацією економічної природи їх утворення та подано пропозиції щодо зменшення негативного впливу державної сфери на формування ринку позичкового капіталу.

The matters of government borrowing effects on supplanting private investment are revealed in the article. The major factors determinations of change in real fixed assets formation in Ukraine are elaborated by means of econometrics using eight-year retrospective analysis in the short term period. The economic aspect of the factors are thoroughly analysed upon a category formation as well as suggestions to reduce a negative public sector impact on a loan market operation.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали