Сучасний стан інноваційного розвитку промислових підприємств України

СУЧАСНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

CURRENT STATE OF UKRAINIAN INDUSTRIAL ENTERPRISES’ INNOVATIVE DEVELOPMENT

Світлана КОВАЛЬЧУК
,
кандидат економічних наук,
Хмельницький національний університет

Svitlana KOVAL’CHUK,
PhD Economics,
Khmelnytsky National University

Здійснено авторські узагальнення щодо визначення інноваційного розвитку промислових підприємств. Проаналізовано сучасний стан інноваційного розвитку промислових підприємств України. Визначено напрями підвищення інноваційної активності промислових підприємств.

Author made his own generalization about definition of enterprises’ innovative development. It is analyzed the current state of Ukrainian industrial enterprises’ innovative development. It is determined the directions of increasing enterprises’ innovative activity.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали