Оцінка внутрішніх екологічних ризиків у сфері водного господарства та меліорації земель

ОЦІНКА ВНУТРІШНІХ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ У СФЕРІ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА МЕЛІОРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ

EVALUATION OF INTERNAL ENVIRONMENTAL RISKS IN WATER AND LAND RECLAMATION

Надія ФРОЛЕНКОВА
,
кандидат економічних наук,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Nadiya FROLENKOVA,
PhD in Economics,
National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

Любов СИДОРЧУК,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Lyubov SYDORCHUK,
National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

Проведено аналіз концепції екологічного ризику, виділено види екологічного ризику та наведено підходи до оцінки внутрішнього екологічного ризику у сфері водного господарства та меліорації земель.

The analysis of the concept of environmental risk is given, environmental risk types are provided, and approaches to evaluation internal environmental risks in the field of water management and land reclamation are offered.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали