Концептуальні підходи до розроблення й управління природоохоронними програмами на засадах методології проектного менеджменту

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ Й УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННИМИ ПРОГРАМАМИ НА ЗАСАДАХ МЕТОДОЛОГІЇ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

CONCEPTUAL APPROACHES TO DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF NATURE PROTECTION PROGRAMS BASED ON THE METHODOLOGY OF PROJECT MANAGEMENT

Руслан КОСТЮКЕВИЧ
,
кандидат економічних наук,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Ruslan KOSTYUKEVYCH,
PhD in Economics,
National University of Water Management and Nature Recourses Use, Rivne

Ірина ОВЧАРЕНКО,
кандидат економічних наук,
Державне агентство водних ресурсів України, Київ

Iryna OVCHARENKO,
PhD in Economics,
State Water Resources Agency of Ukraine, Kyiv

Аліна КОСТЮКЕВИЧ,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Alina KOSTYUKEVYCH,
National University of Water Management and Nature Recourses Use, Rivne

Досліджено причини, що перешкоджають реалізації державних програм у сфері природокористування. Обґрунтовано концептуальні основи управління природоохоронними програмами й проектами на засадах методології проектного менеджменту. Запропоновано науково-методичні підходи до формування організаційно-економічних механізмів реалізації протипаводкових програм.

The reasons of the realization problems of state programs in nature management are investigated. The conceptual foundations of programs and projects of nature use were explained on project management methodology. Scientific and methodological approaches to organizational and economic mechanisms of flood control programs were proposed.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали