Приватні трансферти, споживання та інвестиції в україні: оцінки VAR/VEC

ПРИВАТНІ ТРАНСФЕРТИ, СПОЖИВАННЯ ТА ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ: ОЦІНКИ VAR/VEC

REMITTANCES, CONSUMPTION AND INVESTMENTS IN UKRAINE: VAR/VEC ESTIMATES

Ірина КУРЕВІНА
,
кандидат економічних наук,
Львівська комерційна академія

Iryna KUREVINA,
PhD in Economics,
Lviv Academy of Commerce

За допомогою методу векторної авторегресії з коригуванням помилки (VAR/VEC) проаналізовано взаємний вплив приватних трансфертів та двох компонент сукупного попиту – приватного споживання та інвестицій. Ідентифіковано обернену (антициклічну) залежність приватних трансфертів від приватного споживання тоді, коли немає безпосередньої залежності від інвестицій. Отримані результати свідчать на користь альтруїстичної мотивації надходжень від працюючих за кордоном. До несприятливих структурних характеристик української економіки слід віднести виявлений обернений зв’язок між приватним споживанням та інвестиціями.

Using VAR/VEC model, multivariate relationships between remittances and private consumption and investments as two components of aggregate demand are estimated. It is found that remittances are inversely related to private consumption, while being neutral in respect to investments. Our results are in support of the altruistic motivation behind remittances from workers abroad. As an increase in private consumption leads to a decrease in investments, and vice versa, it is among structural weaknesses of Ukraine’s economy.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали