Quality Management: Sectoral Aspect

QUALITY MANAGEMENT: SECTORAL ASPECT

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ: ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ

Inna IRTYSHCHEVA
,
Doctor of Economics,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Інна ІРТИЩЕВА,
доктор економічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Anastasiya NIKOLENKO,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Анастасія НІКОЛЕНКО,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

In the article it is proved that dairy industry takes one of the first places in the structure of food industry of Ukraine and it is the leading branch in solving the food problem of the country. It is grounded the basic directions of implementation of European standards for the sake of rising the competitiveness of national products and it is composed the proposals as for the management by quality at the enterprises of dairy industry in Ukraine.

У статті доводиться, що молочна галузь є однією з провідних у харчовій промисловості України, водночас вона є такою, що забезпечує вирішення харчових проблем країни. Обґрунтовуються основні напрямки запровадження європейських стандартів, що мають на меті підвищення конкурентоспроможності українських продуктів, а також запропоновано підходи до управління якістю на молочних підприємствах України.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали