Зовнішньоторговельні операції на сільськогосподарських підприємствах Миколаївської області

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

THE FOREIGN TRADE OPERATIONS AT THE MYKOLAYIV REGION AGRARIAN ENTERPRISES

Анатолій ПШЕНИЧЕНКО
,
кандидат економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Anatoly PSHENYCHENKO,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

Тетяна ПІСОЧЕНКО,
Миколаївський державний аграрний університет

Tetyana PISOCHENKO,
Mykolayiv State Agrarian University

Розглянуто обсяги експорту та імпорту товарів у Миколаївську область, а також динаміку обсягів експорту-імпорту товарів країн-партнерів, які співпрацюють з Миколаївською областю.

We consider the volume of exports and imports of goods in the Mykolayiv region. The dynamics of exports and imports of goods, it is shown the partner countries that cooperate with the Mykolayiv region.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали