Стан орендних відносин у господарських формуваннях Миколаївської області

СТАН ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН У ГОСПОДАРСЬКИХ ФОРМУВАННЯХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

THE STATE OF RENTAL RELATIONS AT THE MYKOLAYIV’S REGION FARMS

Ірина САВАРІНА
,
Миколаївський державний аграрний університет

Iryna SAVARINA,
Mykolayiv State Agrarian University

У статті розглянуто теоретичні основи поняття «орендні відносини», проведено дослідження рівня розвитку майнових орендних відносин та обґрунтовано напрями вдосконалення їх використання в аграрних підприємствах Миколаївської області.

The theoretical bases of concept «rental relations» are considered in the article, it is also investigated the property rental relations’ development level and the reasoning of improvement directions their application at the Mykolayiv’s area agrarian enterprises.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали