Вплив соціально-економічного розвитку села на рівень життя сільського населення регіону

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СЕЛА НА РІВЕНЬ ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ

SOCIAL AND ECONOMIC VILLAGE’S DEVELOPMENT’S INFLUENCE ON THE LIVING STANDARDS OF THE REGION

Володимир ЛАГОДІЄНКО
,
доктор економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Volodymyr LAGODIYENKO,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

Олена БОДНАР,
Миколаївський державний аграрний університет

Olena BODNAR,
Mykolayiv State Agrarian University

У статті проаналізовано сучасний стан об'єктів соціально-економічного розвитку, досліджено вплив соціально-економічного розвитку на умови життєдіяльності й можливості розвитку сільського населення Миколаївської області.

The present-day state of social and economic objects’ development is analyzed in the article; the influence of social and economic development on the terms of vital functions and the development possibilities of rural population of the Mykolayiv region is investigated.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали