Фінансово-економічні передумови формування та функціонування кластерів на Волині

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛАСТЕРІВ НА ВОЛИНІ

FINANCIAL AND ECONOMICAL BACKGROUND OF CLUSTERS’ FORMATION AND FUNCTIONING IN VOLYN’ REGION

Світлана БУСНЮК
,
Луцький національний технічний університет

Svitlana BUSNYUK,
Lutsk National Technical University

У статті визначено та обґрунтовано основні фінансово-економічні передумови для результативного формування та функціонування кластерів на території Волинської області. На основі статичних даних соціально-економічного розвитку Волині у 2012 році здійснено їх комплексний аналіз із метою встановлення рівня готовності регіону до процесу впровадження кластерів.

The article defines and proves the major financial and economical preconditions for the effective clusters’ formation and functioning in Volyn’ region. Based on the statistical data of the socio-economic development of Volyn’ in 2012, a comprehensive analysis was made in order to determine the level of the region’s readiness for the clusters’ implementation process.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали