Від сільського будівельника до економіста-кібернетикаУ жовтні 2014 виповнилося 60 років Миколі Єгоровичу Рогозі – вченому-економісту, професору, доктору економічних наук, першому проректору вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», завідувачу кафедри економічної кібернетики, академіку Академії економічних наук України, заслуженому діячу науки і техніки України.

Микола Єгорович народився 28 жовтня 1954 року в селі Андріївка Великоновоселківського району Донецької області. Після закінчення середньої школи (1972 рік) служив у лавах Радянської Армії (1972-1974). Здобув дві вищі освіти: у 1980 році закінчив з відзнакою Полтавський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Сільськогосподарське будівництво», у 2000 році – Полтавський державний технічний університет імені Юрія Кондратюка за спеціальністю «Облік і аудит».

Трудовий шлях розпочав на виробництві майстром, виконробом у Миргородській ПМК-65 тресту Полтавсільбуд Мінсільбуду УРСР (1980-1984). З 1984 по 1987 рік Микола Єгорович навчався в аспірантурі Полтавського інженерно-будівельного інституту. У 1990 році, захистивши дисертацію в Київському інженерно-будівельному інституті з теорії напруженого стану та розрахунку міцності складних конструкцій, здобуває ступінь кандидата технічних наук, а згодом, у 1993 році – посаду доцента.

Протягом 1987-2004 років М.Рогоза пройшов шлях від наукового співробітника, асистента, старшого викладача до доцента кафедр будівельної механіки, комп’ютерних технологій та інформаційних систем, економічної кібернетики і комп’ютерних технологій Полтавського інженерно-будівельного інституту (нині Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка). У 1991-1994 роках Микола Єгорович – декан факультету сільськогосподарського будівництва Полтавського інженерно-будівельного інституту, активно займається розвитком напрямів освітньої діяльності з метою підготовки фахівців з економіки та управління складними соціально-економічними системами, що були необхідні для економіки держави. Під його керівництвом були створені економічний факультет (1994 рік) та факультет економіко-інформаційних систем і управління (2003 рік), першим деканом яких він був з 1994 по 2004 рік.

З 2004 року Микола Рогоза працює в Полтавському університеті економіки і торгівлі, в якому за його ініціативи та підтримки ректора О.Нестулі було створено кафедру економічної кібернетики, завідувачем якої ювіляр працює й донині. У 2006 році Микола Єгорович захищає докторську дисертацію на тему «Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності промислових підприємств», а в 2007 отримує вчене звання професора. Упродовж 2006-2009 років – проректор з науково-педагогічної роботи Полтавського університету економіки і торгівлі, з 2009 року працює першим проректором університету.

Професор Рогоза – відомий учений у галузі науки управління складними соціально-економічними системами, веде плідну науково-дослідну роботу. Очолює наукову школу кафедри економічної кібернетики Полтавського університету економіки і торгівлі «Організаційно-економічні механізми та моделювання систем управління підприємствами в умовах трансформації економіки». На сьогодні під його керівництвом захищено 2 докторські та 5 кандидатських дисертацій.

У різні роки Микола Єгорович був: членом Експертної ради з економіки при Державній акредитаційній комісії України та є членом секції економічної кібернетики Науково-методичної комісії з економіки та підприємництва Міністерства освіти і науки України; членом комісії Міністерства освіти і науки України з питань розробки методичної та нормативної документації по дистанційних технологіях навчання і освіти (2013 рік); головою Науково-методичної ради та Ради з інформатизації, членом підсекції з економічної кібернетики науково-методичної комісії з «Економіки і підприємництва» Міністерства науки і освіти України; заступником головного редактора Наукового вісника ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», заступником голови вченої Ради ПУЕТу.

У своєму науковому доробку М.Рогоза має близько 240 опублікованих наукових, науково-методичних та навчально-методичних праць, протягом останніх років опублікував 65 статей у провідних фахових виданнях. Є автором індивідуальної та співавтором 5 колективних монографій і більше 10 навчальних посібників.

Низка робіт за його авторством та участю вийшла друком у Румунії, Росії, а про надзвичайно широкий спектр його наукових інтересів свідчать монографії та публікації в наукових журналах: Управління промисловими підприємствами: соціально-економічні чинники та особливості організації. Монографія. – Полтава: ПУСКУ, 2005. – 281 с.; Стратегічне управління підприємствами споживчої кооперації: економетрично-інформаційні системи та моделі: Монографія. – Полтава: РВВ ПУСКУ. – 2009. – 116 с.; Управління соціально-економічним розвитком підприємств: механізми, моделі формування та організація процесів: Монографія. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 99 с.; Потенціал розвитку торговельних підприємств: моделі, алгоритми, оцінка: Монографія. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 119 с.; The method of Estimation of Development Potentional of Trade Enterprises of the system of consumer’s Cooperative Sosiety of Ukraine / Ovidius University Annals / Economic scienses series / Volume XIII, Issue 1, Year (фахове видання). – Ovidius University Annals / Economic scienses series / Volume XIII, Issue 1, Year .– p. 642-647; Системные подходы к формированию стратегических решений инновационного развития экономики / Європейський вектор економічного розвитку. – 2013. – №2(15). – С. 217-223.

Микола Єгорович проторував доволі помітну стежину і як викладач та керівник вищої школи, і як відомий науковець із достатньо широким творчим діапазоном. Досягнення ним життєвої та фахової зрілості, високої посади, присвоєних йому наукових ступенів та вчених звань ніколи не були перешкодою його доступності й відкритості для студентів і викладачів університету, товаришів, з якими він починав свою самостійну діяльність і дотепер підтримує тісні та дружні зв’язки.

Бажаємо Миколі Єгоровичу міцного здоров’я, творчого довголіття, вагомих успіхів у підготовці дипломованих фахівців та науково-педагогічних кадрів, всіляких гараздів у особистому житті.

Ректорат і трудовий колектив
Полтавського університету економіки і торгівлі,
товариші зі студентських років


Друкувати
Найбільш популярні матеріали