Функціонально-організаційні аспекти процесу формування маркетингових стратегій інноваційного розвитку промислових підприємств

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

FUNCTIONAL AND ORGANISATIONAL ASPECTS OF FORMING THE MARKETING STRATEGIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES’ INNOVATIVE DEVELOPMENT

Світлана КОВАЛЬЧУК
,
доктор економічних наук,
Хмельницький національний університет

Svitlana KOVALCHUK,
Doctor of Economics,
Khmelnytskyi National University

Здійснено авторські узагальнення щодо визначення інноваційного розвитку промислових підприємств. Визначено та формалізовано сферу внутрішніх конфліктів в інноваційній діяльності підприємств та можливості їх подолання. У статті знайшов відображення процес формування та реалізації маркетингових стратегій інноваційного розвитку промислових підприємств.

The article deals with the definition of industrial enterprises’ innovative development. The scope of internal conflicts within enterprises’ innovative activities as well as the ways to eliminate them is defined and formalised. The article reveals the process of formation and realisation of marketing strategies of industrial enterprises’ innovative development.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали