Фактори впливу на сталий розвиток при визначенн і вартості земель, розташованих поруч з автодорогами
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПРИ ВИЗНАЧЕНН І ВАРТОСТІ ЗЕМЕЛЬ, РОЗТАШОВАНИХ ПОРУЧ З АВТОДОРОГАМИ

SUSTAINABLE DEVELOPMENT INFLUENCE FACTORS DURING THE VALUE DETERMINATION OF LANDS LOCATED NEAR HIGHWAYS

Алла КРИСАК
,
кандидат економічних наук,
Волинське відділення ВГО «Ліга оцінювачів земель», Луцьк

Alla KRYSAK,
PhD in Economics,
Volyn’ department of «Land valuation officers association» All-Ukrainian Non-Governmental Organization, Lutsk

Олег ЄМЕЦЬ,
Волинське відділення ВГО «Ліга оцінювачів земель», Луцьк

Oleh YEMETS’,
Volyn’ department of «Land valuation officers association» All-Ukrainian Non-Governmental Organization, Lutsk

Розглянуто стан дорожньої інфраструктури в межах Волинської області. Визначені рентоутворюючі фактори, що підвищують та понижують споживчу якість розташованих поруч з автодорогами земельних ділянок в економіко-планувальних зонах. Вивчені зони впливу автомобільної дороги на навколишнє середовище та орієнтовні розміри зон впливу автомобільних доріг на суміжні землі. Наведено результати дослідження вартості земельних ділянок, розташованих поруч з автомобільними дорогами. Розглянуто питання зменшення вартості земельних ділянок через негативний вплив на них автодорожнього будівництва. Проведено крізь призму сталого розвитку моделювання економо-соціо-екологічного ефекту від вкладених інвестицій в землі транспорту, які є носіями економічної, екологічної та соціальної цінності територій.

The condition of the road infrastructure within Volyn’ region is considered in the article. The rent-forming factors, which raise and lower the consumer quality of land areas located near highways in zones of economic planning, are determined. The highway zones influence on the environment and approximate sizes of highways influence on the adjacent lands are explored. The value research results of the land areas located near highways are given. The question of the land areas value reduction because of the negative impact of the highways construction is considered by the authors. The modelling of the economic, social, and ecological effect thanks to the inserted investments in traffic lands, which are considered to be the carriers of the economic, ecological and social value of the territories, is conducted through the sustainable development prism.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали