ЮВІЛЕЙ ВІДОМОГО ЕКОНОМІСТА-АГРАРНИКА ОЛЬГИ ВАРЧЕНКО | ANNIVERSARY OF FAMOUS AGRARIAN ECONOMIST OLHA VARCHENKOУ березні 2015 року відсвяткувала свій ювілей доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та кредиту, директор Інституту економіки і бізнесу Білоцерківського національного аграрного університету, відмінник освіти України Ольга Миронівна Варченко.

Народилася Ольга Миронівна 3 березня 1965 році в с. Іза Хустського району Закарпатської області (дівоче прізвище – Кадар), із золотою медаллю закінчила місцеву середню школу (1982). Згідно з персональним розподілом після закінчення з відзнакою економічного факультету Харківського сільськогосподарського інституту імені В.В.Докучаєва (грудень 1987) відпрацювала два роки викладачем на кафедрі статистики та аналізу цього ж вузу.

З 1990 року Ольга Варченко навчається в аспірантурі Українського державного аграрного університету (Київ), де достроково підготувала й захистила дисертацію та отримала диплом кандидата економічних наук (1993). У 2005 році завершила підготовку й успішно захистила в Інституті економіки та прогнозування НАН України дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Економічний механізм формування і функціонування ринку цукру в Україні». Рішенням Атестаційної колегії МОН України (2007) їй було присвоєно вчене звання «професор» зі спеціальності «гроші, фінанси і кредит».

У Білоцерківському національному аграрному університеті Ольга Миронівна почала працювати з 1994 року, у 2007-2010 очолювала економічний факультет, а з 2011 року і дотепер – директор навчально-наукового Інституту економіки і бізнесу. Вона успішно поєднує адміністративну й педагогічну діяльність щодо підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів (за фахом: економісти, менеджери, бухгалтери та аудитори), а також науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та при цьому ще знаходить час для наукових пошуків.

Ольга Варченко знаний в Україні вчений-економіст, до думки якого прислуховуються і науковці, і практики. Наразі аграрний ринок є одним із найбільш перспективних в Україні та винятково важливим з точки зору імплементації основних положень Угоди про асоціацію Україна – ЄС у вітчизняний агропродовольчий комплекс з метою забезпечення прискорення просування його шляхом євроінтеграції. За таких умов набувають непереоціненного значення розроблені нею нові наукові підходи та управлінські методи щодо запровадження та ефективного використання сучасного маркетингового інструментарію в сільськогосподарському виробництві та харчовій промисловості.

Значне місце в науковому доробку Ольги Варченко займають питання поєднання державного управління й ринкового регулювання у сфері забезпечення продовольчої безпеки держави, формування сприятливих умов для залучення різних джерел фінансування аграрного сектору України з метою підтримання відтворювального рівня цін, що сприятиме всебічному задоволенню внутрішнього попиту на сільськогосподарську продукцію, а також створенню необхідних умов для розвитку сільських територій.

Доля дарувала ювілярці активне, змістовне й цікаве життя. Притаманний їй талант дослідника, помножений на глибокі знання, здібність до наукового пошуку, невичерпну енергію та працелюбність, стали запорукою її життєвого успіху в аграрній економічній науці та на викладацькій ниві у вищій школі.

Наукові здобутки Ольги Миронівні Варченко втілені у 100 наукових працях, серед яких особливе місце посідають індивідуальні та колективні монографії, зокрема: «Ринок цукру: оптимальне поєднання ринкового та державного регулювання» (2004), «Досвід економічної ефективності виробництва цукрових буряків у Великобританії та використання його в Україні» (2001), «Ціноутворення в процесі реформування агропромислового комплексу України» (1990-2001), «Світовий та вітчизняний досвід регулювання ринку цукру» (2009), «Основи сталого розвитку аграрного сектору» (2010) та ін.

Нині Ольга Варченко очолює НМК аграрної освіти з економіки та менеджменту Міністерства аграрної політики та продовольства України, є заступником голови Спеціалізованої вченої ради Д 27.821.03 із захисту докторських (кандидатських) дисертацій з економічних спеціальностей.

Своїми невичерпними знаннями, досвідом і талантом ученого Ольга Миронівна щедро ділиться з молодими науковцями. Під її науковим керівництвом підготовлено та захищено одну докторську та три кандидатські дисертації, готуються до захисту ще одна докторська та чотири кандидатські роботи.

Як високопрофесійний педагог професор Ольга Варченко постійно працює над методичним забезпеченням викладання навчальних курсів з маркетингу, фінансового та інвестиційного менеджменту. Вона автор трьох навчальних посібників для ВНЗ: «Логістика», «Фінансовий менеджмент», «Інноваційний менеджмент», які затверджені Міністерством освіти і науки України та рекомендовані для підготовки фахівців економічного профілю.

З 2006 року вона є членом редакційної колегії та відповідальною за випуск збірника наукових праць «Вісник Білоцерківського державного аграрного університету», а з 2009 – збірника наукових праць «Економіка та управління АПК».

Ольга Миронівна – це великий і доброзичливий світ, де панують душевність та сердечна щирість прекрасної жінки і талант та творча енергія вченого. Це – серце, відкрите назустріч людям, і душа, що постійно прагне творити добро. Сьогодні вона у розквіті творчих і життєвих сил.

Вітаємо Ольгу Миронівну з ювілеєм і бажаємо високого злету душі, гармонії з навколишнім світом, успіхів на викладацькій і науковій ниві, всіляких гараздів в особистому житті! Хай і далі благословенна доля веде Вас по життю та збагачує мудрістю, творчим натхненням і радістю наукового пізнання світу!

Ректорат і трудовий колектив Білоцерківського
національного аграрного університету,
друзі зі шкільних та студентських років,
редколегія наукового та громадсько-політичного журналу «Економіст»


Друкувати
Найбільш популярні матеріали