Підприємства державного сектору економіки на ринку корпоративних облігацій України
ПІДПРИЄМСТВА ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ НА РИНКУ КОРПОРАТИВНИХ ОБЛІГАЦІЙ УКРАЇНИ

ENTERPRISES OF THE PUBLIC SECTOR ON THE CORPORATE BOND MARKET OF UKRAINE

Анна МАЙСТЕР
,
аспірант,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Аnna MAISTER,
Postgraduate student,
SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

У статті визначено місце та роль підприємств державного сектору економіки на ринку корпоративних облігацій України. Обгрунтовано основні проблеми, які перешкоджають підприємствам державного сектору економіки використовувати корпоративні облігації в якості фінансового інструменту залучення інвестицій на фондовому ринку. Розроблено рекомендації, які допоможуть активізувати емісійну діяльність підприємств державного сектору економіки на ринку корпоративних облігацій України, що в загальному позитивно вплине на національну економіку.

In the article the place and role of public sector enterprises on the corporate bond market of Ukraine are defined. The main problems that prevent enterprises of the public sector from using corporate bonds as a financial instrument of attracting investments to the stock market. The recommendations that will help to intensify emission activity of state-owned enterprises in the corporate bond market of Ukraine, which generally will lead to a positive effect on the national economy, are elaborated.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали