Досвід взаємодії Туреччини та Угорщини з МВФ: схожа тактика, різні результати та уроки для України

ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ ТУРЕЧЧИНИ ТА УГОРЩИНИ З МВФ: СХОЖА ТАКТИКА, РІЗНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

TURKEY’S AND HUNGARY’S EXPERIENCE OF COOPERATION WITH IMF: RESEMBLING TACTICS , DIFFERENT RESULTS AND LESSONS FOR UKRAINE

Ольга НОСОВА
,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Olga NOSOVA,
PhD Economics,
Institute for Economy and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

У статті проаналізовано досвід Туреччини та Угорщини у сфері співпраці з МВФ у ході нещодавньої фінансово-економічної рецесії, який показує важливу сигнальну роль МВФ в умовах інформаційної асиметрії. Оцінка Фондом якості економічної політики країни здатна формувати рішення іноземних інвесторів щодо фінансових вкладень у неї, і таким чином вплинути на стан платіжного балансу навіть без фактичного надання Фондом кредиту.

The article describes the experience of Turkey and Hungary in cooperation with IMF during the recent financial and economic recession. It shows that the IMF is playing a signalling role, which is important under the conditions of information asymmetry. The assessment of the quality of economic policy by the Fund influences the decisions of foreign investors whether to invest in it or not, therefore impacts the country’s balance of payments, even without the actual provision of the IMF loan.


Друкувати
алина
Група: Гості 17 декабря 2013 00:08
1


ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ ТУРЕЧЧИНИ ТА УГОРЩИНИ З МВФ: СХОЖА ТАКТИКА, РІЗНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Найбільш популярні матеріали