• 0
Зміст № 4 (390) квітень 2019 року
Детальніше
  • 0
Зміст № 2 (388) лютий 2019 року
ПОДІЇ
ВІТАЄМО ЮВІЛЯРА - ОЛЕКСАНДРУ ІВАНОВИЧУ ПАВЛОВУ 70 РОКІВ!

EVENTS
CONGRATULATIONS - OLEKSANDR IVANOVYCH PAVLOV CELEBRATING HIS 70TH ANNIVERSARY!

ІНТЕРВ’Ю
Олександр ПАВЛОВ: БЕЗ РОЗВИНУТОГО СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНА НЕ МАЄ МАЙБУТНЬОГО!
2
INTERVIEW
Oleksandr PAVLOV:
UKRAINE HAS NO FUTURE WITHOUT THE DEVELOPED AGRICULTURE!

ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР
Юлія КОРНЄЄВА
СУЧАСНИЙ МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТУКТУРИ В УКРАЇНІ
7
FINANCIAL SECTOR
Yuliya KORNIEIEVA
MODERN MECHANISM FOR FINANCING CRITICAL INFRASTRUCTURE IN UKRAINE
Детальніше
  • 0
Зміст № 1 (387) січень 2019 року
ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 2019
ПРОГРАМИ КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
2
2019 UKRAINIAN PRESIDENTIAL ELECTORAL
PROGRAMMES OF UKRAINIAN PRESIDENTIAL CANDIDATES

СЕРГІЙ ТАРУТА – БІОГРАФІЯ
3
SERHIY TARUTA – BIOGRAPHY

ПРОГРАМА КАНДИДАТА У ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ ВІД ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОСНОВА» СЕРГІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА ТАРУТИ
4
PROGRAMME OF “OSNOVA” PARTY’S UKRAINIAN PRESIDENTIAL CANDIDATE SERHIY OLEKSIYOVYCH TARUTA

СЕРГІЙ ТАРУТА, КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТИ 2019
ПОТЕНЦІАЛ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ЗОСЕРЕДЖЕНО У РЕГІОНАХ
7
SERHIY TARUTA, 2019 UKRAINIAN PRESIDENTIAL CANDIDATE
THE POTENTIAL OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR UKRAINE IS CONCENTRATED IN THE REGIONS
Детальніше
  • 0
Зміст № 12 (386) грудень 2018 року
ВИКЛИКИ ЧАСУ
ЕКОНОМІЧНІ ПРОГНОЗИ – 2019: УКРАЇНА І СВІТ
Олександр ГОНЧАРОВ
У 2019 ВІД ПОЛІТИКИ ЗНИЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТРЕБА ПЕРЕЙТИ ДО ПОЛІТИКИ ФОРСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
2
CHALLENGES OF TIME
ECONOMIC FORECASTS – 2019: UKRAINE AND THE WORLD
Oleksandr HONCHAROV
IN 2019 WE SHOULD SWITCH FROM INVESTMENT DECREASE POLICY TO INVESTMENT ACCELERATING POLICY

Ерік НАЙМАН
СВІТ УПРИТУЛ НАБЛИЗИВСЯ ДО ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
3
Erik NAYMAN
THE WORLD IS ON THE VERGE OF THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS

Володимир РЯБОШЛИК
2019 РІК – ЧЕРГОВИЙ ШАНС ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОВОРОТУ МОДЕЛЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: МІЖ ОЛІГАРХАМИ ТА МВФ
4
Volodymyr RYABOSHLYK
THE YEAR OF 2019 IS ANOTHER CHANCE FOR ECONOMIC TURNAROUND UKRAINIAN ECONOMY MODEL: BETWEEN OLIGARCHS AND THE IMF
Детальніше
  • 51
Зміст № 11 (385) листопад 2018 року
ПОДІЇ
КРУГЛИЙ СТІЛ «ЗЕМЛЕУСТРІЙ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД»
2
EVENTS
ROUND TABLE “LAND-UTILIZATION SYSTEM OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES”

Ярослав ГАДЗАЛО: ПЕРЕВАЖНА БІЛЬШІСТЬ ІСНУЮЧИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ВИЯВИЛИСЯ НЕСПРОМОЖНИМИ ВИКОНУВАТИ ВСІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
3
Yaroslav HADZALO: THE VAST MAJORITY OF EXISTING TERRITORIAL COMMUNITIES TURNED OUT TO BE UNABLE TO EXERCISE ALL THE POWERS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT AUTHORITIES

Леонід НОВАКОВСЬКИЙ: ДО ТИХ ПІР, ПОКИ МИ НЕ СФОРМУЄМО КОМУНАЛЬНУ ЗЕМЕЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ, РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН НЕ ЗАВЕРШИТЬСЯ
5
Leonid NOVAKOVSKYI: THE REFORM OF LAND RELATIONS WILL NOT BE COMPLETED UNTIL WE FORM COMMUNAL LAND OWNERSHIP
Детальніше
  • 51
Зміст № 10 (384) жовтень 2018 року
ПОДІЇ
IV З’ЇЗД ЛІСІВНИКІВ УКРАЇНИ. 25 ВЕРЕСНЯ 2018. ЙДЕМО В НОГУ З ЧАСОМ. БЕРЕЖЕМО ТРАДИЦІЇ
1a
EVENTS
THE IV CONGRESS OF FORESTERS OF UKRAINE. SEPTEMBER 25, 2018. IN TUNE WITHTHE TIMES AND CONSERVING THE TRADITIONS

ВИСТУП ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ ДЕРЖЛІСАГЕНТСТВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА БОНДАРЯ НА IV З’ЇЗДІ ЛІСІВНИКІВ
2
STATEMENT BY VOLODYMYR BONDAR’, THE DEPUTY HEAD FOR THE STATE FOREST RESOURCES AGENCY OF UKRAINE AT THE IV CONGRESS OF FORESTERS

ВИСТУП ГОЛОВИ ТОВАРИСТВА ЛІСІВНИКІВ УКРАЇНИ ЮРІЯ МАРЧУКА НА IV З’ЇЗДІ ЛІСІВНИКІВ
11
SPEECH BY YURI MARCHUK, THE CHAIRMAN FOR THE SOCIETY OF FORESTERS OF UKRAINE AT THE IV CONGRESS OF FORESTERS
Детальніше
  • 51
Зміст № 9 (383) вересень 2018 рокуСПИРТОВА ГАЛУЗЬ
УКРСПИРТ. ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ

ALCOHOL INDUSTRY
“UKRSPYRT”. FRESH START

ІНТЕРВ’Ю
Юрій ЛУЧЕЧКО: ВИХІД НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК БІОЕТАНОЛУ ПРИСКОРИТЬ МОДЕРНІЗАЦІЮ СПИРТОВОЇ ГАЛУЗІ
2
INTERVIEW
Yuriy LUCHECHKO
: ENTRANCE TO THE EUROPEAN BIOETHANOL MARKET WILL ACCELERATE THE MODERNIZATION OF THE ALCOHOL INDUSTRY

СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК
ДІЯЛЬНІСТЬ ДП «УКРСПИРТ» У ЦИФРАХ. РЕТРОСПЕКТИВА ТА ПРОГНОЗ
7
STRATEGIC DEVELOPMENT
ACTIVITY OF GOVERNMENT ENTERPRISE “UKRSPYRT” BY NUMBERS. RETROSPECTIVE AND FORECAST


ВИКЛИКИ ЧАСУ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРСПИРТ»: НОВІ ГОРИЗОНТИ РОЗВИТКУ
8
CHALLENGES OF TIME
GOVERNMENT ENTERPRISE “UKRSPYRT”: NEW VISTAS FOR DEVELOPMENT
Детальніше