• 0
Метод оцінки ролі нематеріальних активів в економічній діяльності інноваційних систем п’яти рівнів

МЕТОД ОЦІНКИ РОЛІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ П’ЯТИ РІВНІВ

THE METHOD FOR MEASURING OF INTANGIBLE ASSETS IN ECONOMIC ACTIVITIES OF INNOVATIVE SYSTEMS OF FIVE LEVELS

Олександр МОРОЗОВ
,
доктор технічних наук,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Oleksandr MOROZOV,
Doctor of Engineering Science,
National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”

Тімур МОРОЗОВ,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Timur MOROZOV,
PhD in Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv
Детальніше
Регулювання трансакційних витрат аграрного сектора економіки

РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

THE REGULATION OF TRANSACTION CHARGES OF ECONOMY’S AGRARIAN SECTOR

Марина ДУБІНІНА
,
кандидат економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Maryna DUBININA,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

Обґрунтовується необхідність дослідження причин зростання трансакційних витрат в аграрному секторі. Розкрито проблеми обліку трансакційних витрат на сільськогосподарських підприємствах. Запропоновано шляхи зниження трансакційних витрат учасниками аграрного ринку.

It is grounded the necessity of investigation the causes of increasing the transaction charges in agrarian sector. The transaction charges calculation problems at agrarian enterprises are revealed. The ways of reducing the transaction charges by agrarian market’s participants are offered.
Детальніше
Концептуальні положення реалізації системи контролінгу на сільськогосподарських підприємствах

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

CONCEPTUAL REGULATIONS OF REALIZATION THE CONTROLLING SYSTEM AT THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

Алла УЖВА
,
кандидат економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Alla UZHVA,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

Алла КОСТИРКО,
Миколаївський державний аграрний університет

Alla KOSTYRKO,
Mykolayiv State Agrarian University

У статті обґрунтовано концептуальні засади визначення контролінгу на підприємствах. Представлено схему реалізації системи контролінгу на сільськогосподарському підприємстві.

The article contains the conceptual controlling principles at the enterprises. The scheme of the controlling system’s realization at the agricultural enterprise is offered.
Детальніше