• 0
Деякі особливі елементи теорій менеджменту щодо управління соціально-економічними системами за правилами «спільних цілей»

ДЕЯКІ ОСОБЛИВІ ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ ЩОДО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ ЗА ПРАВИЛАМИ «СПІЛЬНИХ ЦІЛЕЙ»

SOME SPECIAL ELEMENTS OF THEORIES OF MANAGEMENT AS REGARDS MANAGING SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS UNDER THE RULES OF «COMMON GOALS»

Олександр МОРОЗОВ,

доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Oleksandr MOROZOV,
Doctor of Engineering Sciences, Honoured science and engineering worker of Ukraine,
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Микола ШЕВЧЕНКО,
кандидат фізико-математичних наук, заслужений працівник освіти України,
Президія Національної академії наук України

Mykola SHEVCHENKO,
Ph.D. in Physical and Mathematical Sciences, Honoured educator of Ukraine,
Presidium of NAS of Ukraine
Детальніше
  • 0
Виступ Президента Петра Порошенка у Верховній Раді

ВИСТУП ПРЕЗИДЕНТА ПЕТРА ПОРОШЕНКА У ВЕРХОВНІЙ РАДІ

ADDRESS BY PRESIDENT POROSHENKO IN THE VERKHOVNA RADA

Верховна Рада України
7 вересня 2017
Детальніше
  • 0
Виступ Президента України в ООН

ВИСТУП ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В ООН

SPEECH BY PRESIDENT OF UKRAINE TO THE UNITED NATIONS

Нью-Йорк, ООН
20 вересня 2017
Детальніше
  • 0
Макроекономічний аналіз ринку небанківських фінансових посередників та перспективи інтеграції державного капіталу

МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ РИНКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО КАПІТАЛУ

MACROECONOMIC ANALYSIS OF THE MARKET OF NON-BANK FINANCIAL INTERMEDIARIES AND PROSPECTS FOR STATE CAPITAL INTEGRATION

В’ячеслав ШВАЙДАК,

аспірант,
Національна академія управління, Київ

Vyacheslav SHVAYDAK,
Post-graduate student,
National Academy of Management, Kyiv

Андрій ЛЕХІЦЬКИЙ,
радник голови правління ПАТ «Банк Альянс», Київ

Andriy LEKHITSKIY,
Counsellor of Chairman of the Management Board at PJSC “Bank Alliance”, Kyiv

Антон ГРИЦЕНКО,
Університет митної справи та фінансів, Дніпро

Anton GRYTSENKO,

University of Customs and Finance, Dnipro
Детальніше
  • 0
До особливостей динаміки сільськогосподарського виробництва в Івано-Франківській області

ДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ДИНАМІКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

TO THE PECULIARITIES OF THE DYNAMICS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN IVANO-FRANKIVSK OBLAST

Ігор САЧОВСЬКИЙ,

кандидат економічних наук,
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ

Ihor SACHOVSKY,
Ph.D. in Economics,
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk
Детальніше
  • 0
Відношення суб’єкт – об’єкт як «цілеспільний ефект» у структурі економічного простору

ВІДНОШЕННЯ СУБ’ЄКТ – ОБ’ЄКТ ЯК «ЦІЛЕСПІЛЬНИЙ ЕФЕКТ» У СТРУКТУРІ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

RELATION SUBJECT – OBJECT AS «WHOLE GENERAL EFFECT» IN THE STRUCTURE OF ECONOMIC SPACE

Олександр МОРОЗОВ,

доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Oleksandr MOROZOV,
Doctor of Engineering Sciences, Honoured science and engineering worker of Ukraine,
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Детальніше
  • 0
Сучасні реалії гібридного підприємництва

СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ГІБРИДНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

PRESENT-DAY REALITIES OF HYBRID ENTREPRENEURIAL BUSINESS

Володимир ПАРСЯК,

доктор економічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Volodymyr PARSYAK,
Doctor of Economics,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Марина СОЛЕСВІК,
доктор економічних наук,
Бізнес-школа Університету міста Норд, Норвегія

Maryna SOLESVIK,
Doctor of Economics,
Nord University Business School, Norway
Детальніше