• 0
Методологические принципы оценки инновационных проектов

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF INNOVATION PROJECTS ASSESSMENT

Билал АЛИЕВ,

Сумгаитский государственный университет, Сумгаит, Азербайджан

Bilal ALIYEV,
Sumgait State University, Sumgait, Azerbaijan
Детальніше
  • 0
Управління вартістю нематеріальних активів: теорія та облік

УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ: ТЕОРІЯ ТА ОБЛІК

MANAGEMENT OF INTANGIBLE ASSETS’ VALUE: THEORY AND ACCOUNTING

В’ячеслав ДИБА,

кандидат економічних наук,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана»

Vyacheslav DYBA,
Ph.D. in Economіcs,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Детальніше
  • 0
Пріоритети стратегічного розвитку підприємств харчової промисловості

ПРІОРИТЕТИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

PRIORITIES OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES STRATEGIC DEVELOPMENT

Олександр ТУР,

аспірант,
Національний університет харчових технологій, Київ

Oleksandr TUR,
Postgraduate student,
National University of Food Technologies, Kyiv
Детальніше
  • 0
Інтелектуалізація, соціальна відповідальність та обліково-аналітичний вимір нематеріальних активів

ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ, СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ ВИМІР НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

INTELLECTUALIZATION, SOCIAL RESPONSIBILITY, ACCOUNTING AND ANALYTICAL MEASUREMENT OF INTANGIBLE ASSETS

В’ячеслав ДИБА,

кандидат економічних наук,
Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Vyacheslav DYBA,
Ph.D. in Economics,
Kyiv National Economic University named after V. Hetman
Детальніше
  • 0
Використання системи інтерактивних маркетингових комунікацій для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародному ринку

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ІНТЕРАКТИВНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

USAGE OF THE SYSTEM OF INTERACTIVE MARKETING COMMUNICATIONS TO ENSURE THE COMPETITIVENESS OF DOMESTIC ENTERPRISES AT AN INTERNATIONAL MARKET

Олександра МЕЛЬНИК,

кандидат економічних наук,
Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів

Oleksandra MEL’NYK,
Ph.D. in Economics,
Hetman Petro Sahaidachny National Army Academy, L’viv

Анна РАДЬКО,
аспірант,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Anna RAD’KO,
Post-graduate student,
National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne
Детальніше
  • 0
Формування конкурентного порядку в Україні: актуальність та основні принципи

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО ПОРЯДКУ В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ

FORMATION OF COMPETITIVE ORDER IN UKRAINE: TOPICALITY AND MAIN PRINCIPLES

Василь МАГАС,

кандидат економічних наук,
докторант Львівського національного університету імені Івана Франка

Vasyl’ MAHAS,
Ph.D. in Economics,
doctoral student at Ivan Franko National University of L’viv
Детальніше
  • 0
Управління підприємствами залізничного транспорту на основі збалансованої системи

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ

RAILWAY TRANSPORT ENTERPRISES MANAGEMENT BASED ON THE BALANCED SYSTEM

Ірина НАУМЕНКО,

кандидат економічних наук,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Iryna NAUMENKO,
Ph.D. in Economics,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Детальніше