• 0
Володимир Бондар: Напрями реформування лісової галузі мають визначати професіонали

ВОЛОДИМИР БОНДАР: НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ МАЮТЬ ВИЗНАЧАТИ ПРОФЕСІОНАЛИ

VOLODYMYR BONDAR: FORESTRY REFORM DIRECTIONS SHOULD BE DEFINED BY SPECIALISTS
Детальніше
  • 0
Юрій Марчук: Люди для лісу – ліс для життя

ЮРІЙ МАРЧУК: ЛЮДИ ДЛЯ ЛІСУ – ЛІС ДЛЯ ЖИТТЯ

YURIY MARCHUK: PEOPLE FOR THE FOREST, THE FOREST FOR LIFE
Детальніше
  • 0
Колективне звернення громадських організацій лісового, наукового, лісопромислового та мисливського спрямування

КОЛЕКТИВНЕ ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЛІСОВОГО, НАУКОВОГО, ЛІСОПРОМИСЛОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО СПРЯМУВАННЯ
Детальніше
  • 0
Формування об’єднаних територіальних громад і проблеми їх землевпорядкування

ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД І ПРОБЛЕМИ ЇХ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ

FORMATION OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES AND PROBLEMS OF THEIR LAND MANAGEMENT

Леонід НОВАКОВСЬКИЙ,

доктор економічних наук, професор, академік НААН, Київ

Leonid NOVAKOVSKY,

Doctor of Economics, Professor, Academician of NAAS, Kyiv

Ірина НОВАКОВСЬКА,

доктор економічних наук,
Національний авіаційний університет, Київ

Iryna NOVAKOVSKA,

Doctor of Economics,
National Aviation University, Kyiv
Детальніше
  • 0
Голова Держенергоефективності представив досягнення у сфері енергоефективності, «чистої» енергетики за чотири роки, а також плани на майбутній період

ГОЛОВА ДЕРЖЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПРЕДСТАВИВ ДОСЯГНЕННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ, «ЧИСТОЇ» ЕНЕРГЕТИКИ ЗА ЧОТИРИ РОКИ, А ТАКОЖ ПЛАНИ НА МАЙБУТНІЙ ПЕРІОД

THE HEAD OF THE STATE AGENCY FOR ENERGY EFFICIENCY AND ENERGY SAVING OF UKRAINE PRESENTED THE ACHIEVEMENTS IN THE FIELD OF ENERGY EFFICIENCY AND “CLEAN” ENERGY FOR 4 YEARS, AS WELL AS BLUEPRINTS FOR THE FUTURE
Детальніше
  • 0
Посилення глобальної нестабільності в міжнародній економіці та її вплив на Україну

ПОСИЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ В МІЖНАРОДНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА УКРАЇНУ

INTENSIFICATION OF GLOBAL INSTABILITY IN THE INTERNATIONAL ECONOMY AND ITS INFLUENCE ON UKRAINE

Євгеній РЕДЗЮК,

кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник,
Державна установа «Інститут економіки та прогнозування» НАН України, Київ

Yevheniy REDZYUK,
Ph.D. in Economics, associate professor, senior research associate,
Public Institution “The Institute for Economics and Forecasting” of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Деякі теоретико-практичні питання вдосконалення ціноутворення в АПК

ДЕЯКІ ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ В АПК

SOME THEORETICAL AND PRACTICAL QUESTIONS OF IMPROVING PRICING IN THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX

Ігор САЧОВСЬКИЙ,

кандидат економічних наук,
Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника

Ihor SACHOVS’KYI,
Ph.D in Economics,
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Детальніше