• 0
Барак Обама про дії у відповідь на російську кіберактивність та спроби зашкодити інтересам США

БАРАК ОБАМА ПРО ДІЇ У ВІДПОВІДЬ НА РОСІЙСЬКУ КІБЕРАКТИВНІСТЬ ТА СПРОБИ ЗАШКОДИТИ ІНТЕРЕСАМ США

STATEMENT BY THE PRESIDENT ON ACTIONS IN RESPONSE TO RUSSIAN MALICIOUS CYBER ACTIVITY AND HARASSMENT
Детальніше
  • 0
Джордж Сорос: Відкрите суспільство потребує захисту

Джордж СОРОС: ВІДКРИТЕ СУСПІЛЬСТВО ПОТРЕБУЄ ЗАХИСТУ

George SOROS: OPEN SOCIETY NEEDS DEFENDING
Детальніше
  • 0
Экономист Игорь Николаев о ситуации в РФ

ЭКОНОМИСТ ИГОРЬ НИКОЛАЕВ О СИТУАЦИИ В РФ

ECONOMIST IGOR NIKOLAEV ON THE SITUATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Детальніше
  • 0
Ідентифікація екологічних ризиків об’єктів малої гідроенергетики

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ОБ’ЄКТІВ МАЛОЇ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ

IDENTIFYING ENVIRONMENTAL RISKS OF SMALL HYDROPOWER FACILITIES

Людмила ЛЕВКОВСЬКА,

доктор економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Lyudmyla LEVKOVS’KA,

Doctor of Economics,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv

Валерій МАНДЗИК,

кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Valeriy MANDZYK,
Ph.D. in Economics,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше
  • 0
Організаційно-економічні засади розвитку аграрної сфери

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC FOUNDATIONS OF AGRARIAN FIELD DEVELOPMENT

Олександр ШУБАЛИЙ,

доктор економічних наук,
Луцький національний технічний університет

Oleksandr SHUBALYI,
Doctor of Economics,
Lutsk National Technical University

Антоніна ГОРДІЙЧУК,
кандидат економічних наук,
Луцький національний технічний університет

Antonina GORDIYCHUK,
Ph.D. in Economics,
Lutsk National Technical University
Детальніше
  • 0
Проактивне управління кредитними ризиками в банківській системі України

ПРОАКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

PROACTIVE CREDIT RISKS MANAGEMENT IN THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE

Катерина БУЙДА,

аспірант,
Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», Київ

Kateryna BUIDA,
Postgraduate student,
Science and Research Institute of the National Academic Institution «Academy of Financial Management», Kyiv
Детальніше
  • 0
«Самоорганізована критичність» – наукова парадигма в умовах гіперболічного зростання

«САМООРГАНІЗОВАНА КРИТИЧНІСТЬ» – НАУКОВА ПАРАДИГМА В УМОВАХ ГІПЕРБОЛІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

«SELF-ORGANIZED CRITICALITY» – SCIENTIFIC PARADIGM IN TERMS OF HYPERBOLIC GROWTH

Олександр МОРОЗОВ,

доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Oleksandr MOROZOV,
Doctor of Engineering Sciences, Honoured science and engineering worker of Ukraine,
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Тімур МОРОЗОВ,
кандидат економічних наук,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ

Timur MOROZOV,
Ph.D. in Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv
Детальніше