• 0
Виступ Президента на засіданні Ради регіонального розвитку

ВИСТУП ПРЕЗИДЕНТА НА ЗАСІДАННІ РАДИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

PRESIDENT’S PRESENTATION AT THE MEETING OF THE COUNCIL OF REGIONAL DEVELOPMENT


Жовтень 24, 2017
Детальніше
  • 0
Рада регіонального розвитку

РАДА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

REGIONAL DEVELOPMENT COUNCIL


24 жовтня в Києві пройшло засідання Ради регіонального розвитку під головуванням Президента України Петра Порошенка. Представники з усіх областей України обговорили стратегії розвитку та механізми розбудови держави.
Детальніше
  • 0
Нова «зборка» активів на території регіону як механізм його капіталізації

НОВА «ЗБОРКА» АКТИВІВ НА ТЕРИТОРІЇ РЕГІОНУ ЯК МЕХАНІЗМ ЙОГО КАПІТАЛІЗАЦІЇ

NEW “COLLECTION” OF ASSETS ON THE REGION’S TERRITORY AS A MECHANISM OF ITS CAPITALIZATION

Наталія КУХАРСЬКА,

доктор економічних наук,
Одеський національний економічний університет

Nataliya KUKHARSKA,
Doctor of Economics,
Odessa National Economic University
Детальніше
  • 0
Основні причини гальмування процесу децентралізації в Тернопільській області

ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ГАЛЬМУВАННЯ ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

MAIN REASONS THWARTING THE DECENTRALIZATION PROCESS IN TERNOPIL REGION

Вікторія ОСТАПЧУК,

аспірант,
Тернопільський національний економічний університет

Victoriya OSTAPCHUK,
Postgraduate student,
Ternopil National Economic University
Детальніше
  • 0
Методологічні підходи до оцінки рівня фінансіалізації регіональних господарських систем

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСІАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE LEVEL OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS’ FINANCIALIZATION

Микола БУТКО,

доктор економічних наук,
Чернігівський національний технологічний університет

Mykola BUTKO,
Doctor of Economics,
Chernihiv National Technological University

Ольга ТРЕЙТЯК,
аспірант,
Чернігівський національний технологічний університет

Ol’ha TREYTYAK,
Post-graduate student,
Chernihiv National Technological University
Детальніше
  • 0
Інституціональні засади формування регіональної земельної політики

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF FORMING THE REGIONAL LAND POLICY

Зоряна РИЖОК,

здобувач,
Львівський національний аграрний університет

Zoryana RYZHOK,
PhD student
L’viv National Agrarian University
Детальніше
  • 0
Формування регіонального ринку м’яса в Тернопільській області

ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ М’ЯСА В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

FORMATION OF REGIONAL MEAT MARKET IN TERNOPOL REGION

Ольга РОМАНИШИН
,
Тернопільський національний економічний університет

Ol’ha ROMANYSHYN,
Ternopil’ National Economic University
Детальніше