• 0
Реалізація інноваційного проекту підприємницькою структурою в рамках дії «вітряка інновацій»

РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ СТРУКТУРОЮ В РАМКАХ ДІЇ «ВІТРЯКА ІННОВАЦІЙ»

IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE PROJECT BY A BUSINESS ENTITY WITHIN THE FRAMEWORK OF “WINDMILL OF INNOVATIONS”

Наталія КРАУС,

кандидат економічних наук, докторант відділу теорії економіки і фінансів,
Науково-дослідний фінансовий інститут ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, Київ

Nataliya KRAUS,

Ph.D. in Economics, Doctoral student of the Department of Economic and Finance Theory
Financial and Research Institute of the Academic Institution “Academy of Financial Management” of the Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv

Катерина КРАУС,

кандидат економічних наук,
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Kateryna KRAUS,

Ph.D. in Economics,
Poltava University of Economics and Trade
Детальніше
  • 0
Роль банківської системи у кредитно-фінансовому забезпеченні товаровиробників АПК України

РОЛЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ У КРЕДИТНО-ФІНАНСОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТОВАРОВИРОБНИКІВ АПК УКРАЇНИ

ROLE OF THE BANKING SYSTEM IN THE CREDIT AND FINANCIAL SECURITY OF AGRO-INDUSTRY PRODUCERS OF UKRAINE

Олександр ЯЦЕНКО,

доктор економічних наук,
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, Черкаси

Oleksandr YATSENKO,

Doctor of Economics,
Eastern University of Economics and Management, Cherkasy
Детальніше
  • 0
Фактори формування логістичних транспортних систем в умовах глобалізації

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

FACTORS OF FORMATION LOGISTICAL TRANSPORT SYSTEMS UNDER THE GLOBALIZATION CONDITIONS

Віталій МІНАКОВ,

кандидат економічних наук,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень, Одеса

Vitaliy MINAKOV,
PhD in Economics,
Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research, Odessa

Світлана МІНАКОВА,
доктор економічних наук,
Одеський національний морський університет

Svitlana MINAKOVA,

Doctor of Economics,
Odessa National Maritime University
Детальніше
  • 0
Шляхи виходу економіки України з кризи

ШЛЯХИ ВИХОДУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ З КРИЗИ

WAYS OUT OF THE CRISIS FOR THE ECONOMY OF UKRAINE

Володимир БОРЕЙКО,

доктор економічних наук,
Міжнародний економіко-гуманітарного університет імені академіка Степана Дем’янчука, Рівне

Volodymyr BOREIKO,

Doctor of Economics,
Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities, Rivne
Детальніше
  • 0
Структура использования рабочей силы в промышленности по видам собственности и пути ее усовершенствования

СТРУКТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ВИДАМ СОБСТВЕННОСТИ И ПУТИ ЕЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

PATTERN OF LABOUR FORCE USE IN THE INDUSTRY BY TYPES OF OWNERSHIP AND THE WAYS OF ITS IMPROVEMENT

Муслум АЛИЕВ,

докторант
Института экономики НАН Азербайджана

Muslum ALIYEV,
Doctoral student
of the Institute of Economics of Azerbaijan National Academy of Sciences
Детальніше