• 0
Асоціативна політекономія лютого

ЛЮТИЙ 2018. АСОЦІАТИВНА ПОЛІТЕКОНОМІЯ

FEBRUARY 2018. ASSOCIATIVE POLITICAL ECONOMY
Детальніше
  • 0
Павло Коваль: першими повинні прийти інвестиції, за ними прийдуть найсучасніші технології

ПАВЛО КОВАЛЬ: ПЕРШИМИ ПОВИННІ ПРИЙТИ ІНВЕСТИЦІЇ, ЗА НИМИ ПРИЙДУТЬ НАЙСУЧАСНІШІ ТЕХНОЛОГІЇ
Детальніше
  • 0
Новий погляд на інвестиції в агробізнес

НОВИЙ ПОГЛЯД НА ІНВЕСТИЦІЇ В АГРОБІЗНЕС

A FRESH PERSPECTIVE ON THE INVESTMENT IN AGRIBUSINESS
Детальніше
  • 0
Был ли Джон Мейнард Кейнс кейнсианцем

БЫЛ ЛИ ДЖОН МЕЙНАРД КЕЙНС КЕЙНСИАНЦЕМ

WAS JOHN MAYNARD KEYNES A KEYNESIAN?

Андрей КРИВОРАК,

кандидат экономических наук, Львов

Andriy KRYVORAK,

Ph.D. in Economics, Lviv
Детальніше
  • 0
Чому не діють фінансові інструменти забезпечення розвитку економіки України?

ЧОМУ НЕ ДІЮТЬ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ?

WHY DO NOT FINANCIAL INSTRUMENTS TO ENSURE THE DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN ECONOMY WORK?

Євгеній РЕДЗЮК,

кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник сектору міжнародних фінансових досліджень,
ДУ «Інституту економіки і прогнозування» НАН України, Київ

Yevheniy REDZYUK,
Ph.D. in Economics,
Senior Scientific Researcher of international financial studies
for SI “Institute for economics and forecasting”, NASU, Kyiv
Детальніше
  • 0
Інвестиційне середовище в Україні: яким воно було і буде у 2018 році

ІНВЕСТИЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ В УКРАЇНІ: ЯКИМ ВОНО БУЛО І БУДЕ У 2018 РОЦІ

INVESTMENT ENVIRONMENT IN UKRAINE: PAST HISTORY AND PROSPECTS FOR 2018

Вадим БАРДАСЬ,

кандидат економічних наук,
інвестаналітик European Analytical Centre

Vadym BARDAS’,
Ph.D. in Economics,
investment analyst for European Analytical Centre
Детальніше
  • 0
Стратегічні пріоритети комплексного економіко-екологічного регулювання земельних відносин: інституціональне підґрунтя та механізми реалізації

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ КОМПЛЕКСНОГО ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ПІДҐРУНТЯ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

STRATEGIC PRIORITIES FOR COMPLEX ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL REGULATION OF LAND RELATIONS: INSTITUTIONAL BASIS AND IMPLEMENTATION MECHANISM

Алла КРИСАК,

кандидат економічних наук,
Луцький національний технічний університет

Alla KRYSAK,

Ph.D. in Economics,
Lutsk, National Technical University
Детальніше
  • 0
Пріоритети зростання надходжень у місцеві бюджети в умовах децентралізації

ПРІОРИТЕТИ ЗРОСТАННЯ НАДХОДЖЕНЬ У МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

PRIORITIES OF LOCAL BUDGET REVENUES INCREASE UNDER THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

Леся СТЕШЕНКО,

кандидат економічних наук,
Національний університет харчових технологій, Київ

Lesya STESHENKO,
Ph.D. in Economics,
National University of Food Technologies, Kyiv
Детальніше