• 0
Зарубіжний досвід організації державного фінансового контролю та можливість його використання в Україні

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

FOREIGN PRACTICE OF ARRANGEMENT OF STATE FISCAL CONTROL AND THE OPPORTUNITIES OF ITS APPLICATION IN UKRAINE

Володимир ПІХОЦЬКИЙ,

доктор економічних наук, заслужений економіст України,
начальник територіального управління Рахункової палати України по Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях

Volodymyr PIKHOTSKYI,
Doctor of Economics, Honoured economist of Ukraine,
Manager of regional department of Court of Editors of Ukraine in Lviv, Volyn, Rivne, Ternopil, Ivano-Frankivsk and Zakarpattya region
Детальніше
  • 0
Сутність аудиту державних ресурсів як форма фінансового контролю

СУТНІСТЬ АУДИТУ ДЕРЖАВНИХ РЕСУРСІВ ЯК ФОРМА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

ESSENCE OF AUDIT OF STATE RESOURCES AS A FORM OF FINANCIAL CONTROL

Юрій ПІХОЦЬКИЙ,

здобувач
Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України

Yuriy PIKHOTSKYI,
External doctorate student
of L’viv National Institute of Public Administration of the President-sponsored National Academy of Public Administration
Детальніше
  • 0
Емпіричне дослідження детермінант світових цін на сировинні товари, ролі курсової позиції долара та впливу валютно-цінових глобальних чинників на економіку України

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕТЕРМІНАНТ СВІТОВИХ ЦІН НА СИРОВИННІ ТОВАРИ, РОЛІ КУРСОВОЇ ПОЗИЦІЇ ДОЛАРА ТА ВПЛИВУ ВАЛЮТНО-ЦІНОВИХ ГЛОБАЛЬНИХ ЧИННИКІВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

EMPIRICAL STUDY OF THE DETERMINANTS OF RAW MATERIALS GLOBAL PRICES, THE ROLE OF DOLLAR’S EXCHANGE RATE AND THE INFLUENCE OF EXCHANGE AND MONETARY GLOBAL FACTORS UPON UKRAINIAN ECONOMY

Тетяна БОГДАН,

доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, київ

Tetyana BOHDAN,
doctor of economics,
Institute for economics and Forecasting, Ukrainian NAS, kyiv
Детальніше
  • 0
Тенденції розвитку муніципальної боргової політики в Україні

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОЇ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

TRENDS OF MUNICIPAL DEBT POLICY DEVELOPMENT

Наталія СИНЮТКА,

Національний університет «Львівська політехніка»

Nataliya SYNYUTKA,
Lviv Polytechnic National University
Детальніше
  • 0
Класифікація аукціонів цінних паперів

КЛАСИФІКАЦІЯ АУКЦІОНІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

CLASSIFICATION OF SECURITIES AUCTIONS

Олександр КІКОТЬ,

Дніпродзержинський технологічний коледж Дніпродзержинського державного технічного університету

Oleksandr KIKOT’,
Dneprodzerzhinsk College of Technologies of Dneprodzerzhinsk State Technical University
Детальніше
  • 0
Єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки: оцінка дороговказів податкового реформування

ЄДИНА КОМПЛЕКСНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ НА 2015–2020 РОКИ: ОЦІНКА ДОРОГОВКАЗІВ ПОДАТКОВОГО РЕФОРМУВАННЯ

CONCERTED AND COMPREHENSIVE STRATEGY FOR AGRICULTURE AND RURAL TERRITORIES DEVELOPMENT FOR 2015 – 2020: TAX REFORM POINTERS’ EVALUATION

Андрій ЗАБЛОВСЬКИЙ,

кандидат історичних наук,
керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, Київ

Andriy ZABLOVSKIY,
Candidate of Historical Sciences,
Head of the Secretariat of the Council of Entrepreneur of the the Cabinet of the Ministers of Ukraine, Kyiv

Сергій ПЕТРУХА,
директор Інституту післядипломної освіти Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, Київ

Serhiy PETRUKHA,
Director of the Postgraduate Institute of the Academy of Financial Management of the Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv

Наталія НАЗУКОВА,
Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України, Київ

Nataliya NAZUKOVA,
Institute for Economics and Forecasting, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Досвід ЄС із гармонізації прямого оподаткування й можливості його використання в Україні

ДОСВІД ЄС ІЗ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ Й МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

EU EXPERIENCE IN CONSOLIDATION OF DIRECT TAXATION AND THE POSSIBILITIES OF ITS USE IN UKRAINE

Аліна КУЛАЙ,

кандидат економічних наук,
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк

Alina KULAI,
PhD in Economics,
Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk
Детальніше