• 0
Підприємства державного сектору економіки на ринку корпоративних облігацій України

ПІДПРИЄМСТВА ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ НА РИНКУ КОРПОРАТИВНИХ ОБЛІГАЦІЙ УКРАЇНИ

ENTERPRISES OF THE PUBLIC SECTOR ON THE CORPORATE BOND MARKET OF UKRAINE

Анна МАЙСТЕР
,
аспірант,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Аnna MAISTER,
Postgraduate student,
SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”
Детальніше
  • 0
Економіко-інституціональні засади використання земельних ресурсів

ЕКОНОМІКО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

ECONOMIC AND INSTITUTIONAL PRINCIPLES OF LAND RESOURCES USING

Михайло СТУПЕНЬ
,
доктор економічних наук,
Львівський національний аграрний університет

Mykhaylo STUPEN’,
Doctor of Economics,
L’viv National Agrarian University

Олександр БОЧКО,
кандидат економічних наук,
Львівський національний аграрний університет

Oleksandr BOCHKO,
PhD in Economics,
L’viv National Agrarian University
Детальніше
  • 0
Антикризове регулювання аграрного сектору економіки України в умовах формування зони вільної торгівлі з Європейським Союзом

АНТИКРИЗОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

ANTIRECESSIONARY REGULATION OF UKRAINIAN ECONOMY AGRARIAN SECTOR UNDER CONDITIONS OF FORMATION THE ZONE OF FREE TRADE WITH EUROPEAN UNION

Сергій ПЕТРУХА
,
заступник директора
Інститут післядипломної освіти Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, Київ

Serhiy PETRUKHA,
Deputy Director
Postgraduate Institute of the Academy of Financial Management of the Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Особливості трансформації банківської системи України в умовах посилення регуляторних вимог до діяльності банків

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ РЕГУЛЯТОРНИХ ВИМОГ ДО ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

FEATURES OF THE TRANSFORMATION OF BANKING SYSTEM OF UKRAINE UNDER THE CONDITIONS OF STRENGTHENING OF BANK REGULATORY REQUIREMENTS

Юліана КУДЛЯК
,
Львівський національний університет імені Івана Франка

Yuliana KUDLYAK,
Ivan Franko National University of Lviv
Детальніше
  • 0
Розвиток фінансових послуг з управління активами інституційних інвесторів на ринках, що розвиваються

РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ НА РИНКАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

DEVELOPMENT OF INSTITUTIONAL INVESTORS’ FINANCIAL ASSET MANAGEMENT SERVICES ON EMERGING MARKETS ECONOMIES

Катерина ЛЕВЧЕНКО
,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Kateryna LEVCHENKO,
SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”
Детальніше
  • 0
Інформаційно-консультаційне забезпечення розвитку аграрного сектору: зарубіжний досвід, рекомендації для України

ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД, РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ

INFORMATION-ADVISORY PROVIDING OF AGRARIAN SECTOR DEVELOPMENT: FOREIGN EXPERIENCE, RECOMMENDATIONS FOR UKRAINE

Сергій ПЕТРУХА
,
заступник директора
Інституту післядипломної освіти Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, Київ

Serhiy PETRUKHA,
Deputy Director
of the Postgraduate Institute of the Academy of Financial Management of the Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv

Ніна ПЕТРУХА,
завідувач відділу докторантури і аспірантури
Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, Київ

Nina PETRUKHA,
Head of the post-graduate department
of the Financial Research Institute of the Academy of Financial Management of the Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv

Костянтин КУНИЦЬКИЙ,
Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», Київ

Kostyantyn KUNYTSKYI,
Financial Research Institute of the Academy of Financial Management of the Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Можливості поєднання фундаментального і технічного аналізу в прогнозуванні цін на ринку акцій України

МОЖЛИВОСТІ ПОЄДНАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО І ТЕХНІЧНОГО АНАЛІЗУ В ПРОГНОЗУВАННІ ЦІН НА РИНКУ АКЦІЙ УКРАЇНИ

OPPORTUNITIES OF FUNDAMENTAL AND TECHNICAL ANALYSIS COMBINATION IN THE FORECASTING OF THE UKRAINIAN STOCK PRICES

Інна ВОЛОШИНА
,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

Inna VOLOSHYNA,
SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”
Детальніше