• 0
Заохочення персоналу вищих навчальних закладів до підвищення якості освітніх послуг

ЗАОХОЧЕННЯ ПЕРСОНАЛУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

ENCOURAGEMENT OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS’ PERSONNEL TO RISE THE QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES

Володимир ПАРСЯК
,
доктор економічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Volodymyr PARSYAK,
Doctor of Economics,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Катерина ПАРСЯК,
кандидат економічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Kateryna PARSYAK,
PhD in Economics,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv
Детальніше
  • 0
Інноваційне оновлення фінансово-економічного механізму реалізації децентралізованої моделі сталого розвитку територіальних громад

ІННОВАЦІЙНЕ ОНОВЛЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

INNOVATIVE RENEWAL OF FINANCIAL AND ECONOMIC MECHANISM OF IMPLEMENTATION OF DECENTRALIZED MODEL OF LOCAL COMMUNITIES SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Інна ІРТИЩЕВА
,
доктор економічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Inna IRTYSHCHEVA,
Doctor of Economics,
Admiral Makarov National University of shipbuilding, Mykolaiv

Маріанна СТЕГНЕЙ,
доктор економічних наук,
Мукачівський державний університет

Marianna STEHNEI,
Doctor of Economics,
Mukachevo State University
Детальніше
  • 0
Мотивація як фактор підвищення ефективності відтворювальної діяльності підприємства

МОТИВАЦІЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

MOTIVATION AS A FACTOR OF THE REPRODUCTIVE ACTIVITY’S RISING EFFICIENCY AT AN ENTERPRISE

Алла ШВЕЦЬ
,
аспірант,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Alla SHVETS’,
Postgraduate student,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Наталія ТУБАЛЬЦЕВА,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Nataliya TUBAL’TSEVA,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Олена БАЛАНЕНКО,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Olena BALANENKO,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv
Детальніше
  • 0
Наукові засади стратегії розбудови підприємств суднобудування України

НАУКОВІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ РОЗБУДОВИ ПІДПРИЄМСТВ СУДНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ

THE SCIENTIFIC BASIS OF RESTRUCTURING STRATEGY OF UKRAINIAN SHIPBUILDING

Ганна ЄФІМОВА
,
кандидат економічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Hanna YEFIMOVA,
PhD in Economics,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv
Детальніше
  • 0
Потенціал малого підприємництва як фактор забезпечення розвитку конкуреноспроможних галузей: регіональний аспект

ПОТЕНЦІАЛ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНОСПРОМОЖНИХ ГАЛУЗЕЙ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

SMALL BUSINESS POTENTIAL AS DEVELOPMENT’S SUPPORT FACTOR OF COMPETITIVE ECONOMY SECTORS: REGIONAL ASPECT

Анатолій БУТЕНКО
,
доктор економічних наук,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Anatoliy BUTENKO,
Doctor of Economics,
Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research, NAS of Ukraine, Odessa

Лариса ГРИШИНА,
кандидат економічних наук,
Первомайський політехнічний інститут

Larysa GRYSHYNA,
PhD in Economics,
Pervomaysk Polytechnic Institute

Наталія ГРИШИНА,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Nataliya GRYSHYNA,
Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research, NAS of Ukraine, Odessa
Детальніше
  • 0
Оцінка впливу ресурсного потенціалу банків на їх кредитно-інвестиційний портфель

ОЦІНКА ВПЛИВУ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВ НА ЇХ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОРТФЕЛЬ

ESTIMATION OF INFLUENCE OF BANKS’ RECOURSE POTENTIAL UPON THEIR CREDIT AND INVESTMENT PORTFOLIO

Петро КАРАСЬ
,
кандидат економічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Petro KARAS',
PhD in Economics,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Наталія ПРИХОДЬКО,
кандидат економічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Nataliya PRYKHOD’KO,
PhD in Economics,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv
Детальніше
  • 0
Теоретична сутність і взаємозв’язок сталого розвитку, корпоративної та фінансової стійкості

ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ І ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТАЛОГО РОЗВИТКУ, КОРПОРАТИВНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ

THE THEORETICAL ESSENCE AND INTERCONNECTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT, CORPORATE SUSTAINABILITY AND FINANCIAL STABILITY

Георгій РОГОВ
,
кандидат економічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Georgiy ROGOV,
PhD in Economics,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv
Детальніше