• 0
Диверсифікація діяльності постійних лісокористувачів як важлива передумова соціально-економічного піднесення поліських адміністративних районів

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНИХ ЛІСОКОРИСТУВАЧІВ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПІДНЕСЕННЯ ПОЛІСЬКИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ РАЙОНІВ

DIVERSIFICATION OF PERMANENT FOREST USERS’ ACTIVITIES AS AN IMPORTANT PRECONDITION FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF POLISSYA ADMINISTRATIVE DISTRICTS

Олег ОЛЕКСІЄВЕЦЬ,

директор ДП «Березнівське лісове господарство»

Oleh OLEKSIIEVETS,
Director of State-owned administrative forestry enterprise “Bereznivske lisove hospodarstvo”
Детальніше
  • 0
Відображення поточних і прогнозних параметрів економіко-господарської діяльності підприємства

ВІДОБРАЖЕНHЯ ПОТОЧНИХ І ПРОГНОЗНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕКОНОМІКО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

REFLECTION OF CURRENT AND PREDICTED PARAMETERS OF ECONOMIC ACTIVITIES OF AN ENTERPRISE

Олександр МОРОЗОВ,

доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Oleksandr MOROZOV,

Doctor of Engineering Sciences, Honoured science and engineering worker of Ukraine,
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Детальніше
  • 0
На шляху до екологічного бізнесу та енергонезалежності України

НА ШЛЯХУ ДО ЕКОЛОГІЧНОГО БІЗНЕСУ ТА ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

ON THE WAY TOWARD ECOLOGICAL BUSINESS AND ENERGY SELF-SUFFICIENCY OF UKRAINE
Детальніше
  • 0
У Нацбанку України новий голова

У НАЦБАНКУ УКРАЇНИ НОВИЙ ГОЛОВА

A NEW CHAIRMAN OF THE NATIONAL BANK OF UKRAINE
Детальніше
  • 0
Дбати про стабільні гроші

ДБАТИ ПРО СТАБІЛЬНІ ГРОШІ

TAKE CARE OF STABLE MONEY

Ярослав СОЛТИС,

екс-заступник голови Національного банку України

Yaroslav SOLTYS,
ex-deputy chairman of the National Bank of Ukraine
Детальніше
  • 0
Асоціативна політекономія березня

АСОЦІАТИВНА ПОЛІТЕКОНОМІЯ БЕРЕЗНЯ

ASSOCIATIVE POLITICAL ECONOMY OF MARCH
Детальніше