• 0
Василий Голян: Как не допустить поглощения олигархами остатков государственной собственности

Василий ГОЛЯН: Как не допустить поглощения олигархами остатков государственной собственности*

Vasyl’ Golyan: How to prevent the remains of governmental property from being merged by the oligarchs*
Детальніше
  • 0
Організаційно-економічні засади управління пожежною безпекою на залізничному транспорті

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПОЖЕЖНОЮ БЕЗПЕКОЮ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC BASES OF FIRE SAFETY MANAGEMENT IN RAILWAY TRANSPORT

Павло ЛАПІН,

головний фахівець Головного управління воєнізованої охорони ПАТ «Укрзалізниця»

Pavlo LAPIN,
Chief specialist of the General directorate of paramilitary security service of PJSC “Ukrzaliznytsia”
Детальніше
  • 0
Стан та перспективи адаптації аграрного сектору економіки України до глобальних змін клімату

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ АДАПТАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ДО ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН КЛІМАТУ

STATUS AND PROSPECTS OF THE UKRAINIAN ECONOMY’S AGRICULTURAL SECTOR ADAPTATION TO GLOBAL CLIMATE CHANGES

Олександр НЕЧИПОРЕНКО,

кандидат економічних наук,
«Інститут аграрної економіки», Київ

Oleksandr NECHYPORENKO,
Ph.D. in Economic,
National Scientific Centre “Institute of agrarian economy”, Kyiv
Детальніше
  • 0
Екзогенні ризики ринкової стійкості підприємств харчової промисловості: сучасний стан та стратегічні перспективи

ЕКЗОГЕННІ РИЗИКИ РИНКОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ

EXOGENOUS RISKS OF MARKET STABILITY OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES: CURRENT STATE AND STRATEGIC PROSPECTS

Олександр ТУР,

аспірант,
Національний університет харчових технологій, Київ

Oleksandr TUR,
Postgraduate student,
National University of Food Technologies, Kyiv
Детальніше
  • 0
PR-заходи як елемент маркетингових комунікацій вищого навчального закладу

PR-ЗАХОДИ ЯК ЕЛЕМЕНТ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

PR-EVENTS AS AN ELEMENT OF MARKETING COMMUNICATIONS OF A HIGHER EDUCATION INSTITUTION

Ірина ЛИТОВЧЕНКО,

доктор економічних наук,
Одеський національний економічний університет

Iryna LYTOVCHENKO,

Ph.D. in Economics,
Odessa National Economics University

Ірина ЖАРСЬКА,
кандидат економічних наук,
Одеський національний економічний університет

Iryna ZHARS’KA,

Ph.D. in Economics,
Odessa National Economic University
Детальніше
  • 0
Компаративний аналіз баз оподаткування персонального прибуткового податку в ЄС та Україні

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ БАЗ ОПОДАТКУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПРИБУТКОВОГО ПОДАТКУ В ЄС ТА УКРАЇНІ

COMPARATIVE ANALYSIS OF TAX BASES OF PERSONAL INCOME TAX IN THE EU AND UKRAINE

Ліна ЗАДОРОЖНЯ,

молодший науковий співробітник,
Університет державної фіскальної служби України, Ірпінь

Lina ZADOROZHNIA,
Junior Researcher,
University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin’
Детальніше
  • 0
Сучасна регуляторна модель вітчизняного страхового ринку та перспективи її розвитку

СУЧАСНА РЕГУЛЯТОРНА МОДЕЛЬ ВІТЧИЗНЯНОГО СТРАХОВОГО РИНКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ

MODERN REGULATORY MODEL OF DOMESTIC INSURANCE MARKET AND PERSPECTIVES OF ITS DEVELOPMENT

Дмитро ТИЩЕНКО,

здобувач,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Dmytro TYSHCHENKO,
Doctoral candidate,
SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”
Детальніше