• 0
Круглий стіл «Землеустрій об’єднаних територіальних громад»

КРУГЛИЙ СТІЛ «ЗЕМЛЕУСТРІЙ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД»

ROUND TABLE “LAND-UTILIZATION SYSTEM OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES”
Детальніше
  • 0
Ярослав Гадзало: Переважна більшість існуючих територіальних громад виявилися неспроможними виконувати всі повноваження органів місцевого самоврядування

ЯРОСЛАВ ГАДЗАЛО: ПЕРЕВАЖНА БІЛЬШІСТЬ ІСНУЮЧИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ВИЯВИЛИСЯ НЕСПРОМОЖНИМИ ВИКОНУВАТИ ВСІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

YAROSLAV HADZALO: THE VAST MAJORITY OF EXISTING TERRITORIAL COMMUNITIES TURNED OUT TO BE UNABLE TO EXERCISE ALL THE POWERS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT AUTHORITIES
Детальніше
  • 0
Леонід Новаковський: До тих пір, поки ми не сформуємо комунальну земельну власність, реформування земельних відносин не завершиться

ЛЕОНІД НОВАКОВСЬКИЙ: ДО ТИХ ПІР, ПОКИ МИ НЕ СФОРМУЄМО КОМУНАЛЬНУ ЗЕМЕЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ, РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН НЕ ЗАВЕРШИТЬСЯ

LEONID NOVAKOVSKYI: THE REFORM OF LAND RELATIONS WILL NOT BE COMPLETED UNTIL WE FORM COMMUNAL LAND OWNERSHIP
Детальніше
  • 0
Пропозиції круглого столу «Землеустрій об’єднаних територіальних громад» 17 жовтня 2018 року щодо встановлення їх меж, розроблення схем землеустрою, консолідації земель

ПРОПОЗИЦІЇ КРУГЛОГО СТОЛУ «ЗЕМЛЕУСТРІЙ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД» 17 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ЇХ МЕЖ, РОЗРОБЛЕННЯ СХЕМ ЗЕМЛЕУСТРОЮ, КОНСОЛІДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ

PROPOSALS OF THE ROUND TABLE “LAND-UTILIZATION SYSTEM OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES” HELD ON 17 OCTOBER 2018 ON ESTABLISHING THEIR BOUNDARIES, LAND-UTILIZATION SYSTEM SCHEMES AND LAND CONSOLIDATION
Детальніше
  • 0
Факультету фінансів, обліку, лінгвістики та права Луцького НТУ – 20 років!

ФАКУЛЬТЕТУ ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ, ЛІНГВІСТИКИ ТА ПРАВА ЛУЦЬКОГО НТУ – 20 РОКІВ!

THE 20TH ANNIVERSARY OF THE FACULTY OF FINANCE, ACCOUNTING, LINGUISTICS AND LAW OF LUTSK NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY
Детальніше
  • 0
У Луцькому НТУ відбулася Х Міжнародна конференція з розвитку обліку й аналізу

У ЛУЦЬКОМУ НТУ ВІДБУЛАСЯ Х МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ З РОЗВИТКУ ОБЛІКУ Й АНАЛІЗУ

THE X INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE DEVELOPMENT OF ACCOUNTING AND ANALYSIS WAS HELD AT LUTSK NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY
Детальніше
  • 0
Тенденції та проблеми сучасного розвитку ринків у внутрішній торгівлі України

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ РИНКІВ У ВНУТРІШНІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

TRENDS AND ISSUES OF MODERN MARKET DEVELOPMENT IN THE DOMESTIC TRADE OF UKRAINE

Петро КУЦИК,

професор, ректор,
Львівський торговельно-економічний університет

Віктор АПОПІЙ,
доктор економічних наук, професор,
Львівський торговельно-економічний університет

Petro KUTSYK,

Professor, Principal,
L’viv University of Trade and Economics

Victor APOPIY,

Doctor of Economics, Professor,
L’viv University of Trade and Economics
Детальніше