• 68
Зміст № 1 (375) січень 2018 року
ЗАПРОШЕННЯ ДО ПРОЕКТУ

INVITATION TO PROJECT

ОГЛЯД 2017

Головне у 2017
1
REVIEW 2017
The main thing in 2017

Возняк про корисних ідіотів
4
Woznyak about useful idiots

Щури
6
Rats

ПРОГРАМА
Без коментарів
7
PROGRAM
No comments

Програма уряду
8
Government program

ЧИ БУДЕ СВІТОВА ВІЙНА?
Іноземцев про народ РФ
13
WILL THERE BE A WORLD WAR?
Inozemtsev about the people
Детальніше
  • 0
Зміст № 12 (374) грудень 2017 року
ІНТЕРВ’Ю
INTERVIEW

Віктор ГАЛАСЮК:
ПОВЕРТАЄМО ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД ТА УКРАЇНСЬКІ ІНТЕРЕСИ В ЕКОНОМІЧНУ ПОЛІТИКУ!

Viktor GALASYUK:
LET'S BRING COMMON SENSE AND UKRAINIAN INTERESTS BACK INTO THE ECONOMIC POLICY!

АКТУАЛЬНО
ACTUAL


АНТИКРИЗОВИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ВІД РПЛ
5
RPL: ANTI-CRISIS PLAN OF ECONOMIC DEVELOPMENT

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА
ENERGY SECURITY


КРУГЛИЙ СТІЛ: ПОЗБУТИСЬ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ТА РОЗВИНУТИ ЕКОНОМІКУ
7
ROUND TABLE: FREE FROM ENERGY DEPENDENCE AND DEVELOP THE ECONOMY

Василий ГОЛЯН
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ В УКРАИНЕ: ОТ ЛИБЕРАЛИЗМА К ДИРИЖИЗМУ
9
Vasyl’ GOLYAN
OIL PRODUCTS MARKET REGULATION IN UKRAINE: FROM LIBERALISM TO DIRIGISME
Детальніше
  • 68
Зміст № 11 (373) листопад 2017 року
ГРАНТИ УРЯДУ?
1
GRANTS FOR GOVERNMENT?

ОСОБЛИВО ВАЖЛИВЕ ЗА ЛИСТОПАД 2017
2
PARTICULARLY IMPORTANT. NOVEMBER 2017

ЧЕРЧІЛЛЬ ПРО ТРОЦЬКОГО
21
CHURCHILL ABOUT TROTSKY

ВСПОМИНАЯ МУГАБЕ
24
REMEMBERING MUGABE
Детальніше
  • 17
Зміст № 10 (372) жовтень 2017 року
ПОДІЇ
EVENTS


До 75-річчя академіка НАН України Бориса Буркинського

To the 75th anniversary of Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine Borys Burkinsky

АСОЦІАТИВНА ПОЛІТЕКОНОМІЯ ЖОВТНЯ
4
ASSOCIATIVE POLITICAL ECONOMY OF OCTOBER

ВИСТУП ПРЕЗИДЕНТА НА ЗАСІДАННІ РАДИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
5
PRESIDENT’S PRESENTATION AT THE MEETING OF THE COUNCIL OF REGIONAL DEVELOPMENT

РАДА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
8
REGIONAL DEVELOPMENT COUNCIL

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Оксана МАЗОРЕНКО, Максим СЕРПУХОВ
ВИЗНАЧЕННЯ РИНКІВ ЗБУТУ ТА УМОВ ЕКСПОРТУ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ДО КРАЇН ЄС
10
Oksana MAZORENKO, Maksym SERPUKHOV
DETERMINATION OF SALES MARKETS AND CONDITIONS FOR UKRAINIAN PRODUCTION EXPORT TO EU COUNTRIES
Детальніше
  • 0
Зміст № 9 (371) вересень 2017 року
ПОДІЇ
EVENTS


ВЕРЕСЕНЬ 2017 АСОЦІАТИВНА ПОЛІТЕКОНОМІЯ
1
September 2017 ASSOCIATIVE POLYETECONOMY

ВИСТУП ПРЕЗИДЕНТА ПЕТРА ПОРОШЕНКА У ВЕРХОВНІЙ РАДІ
5
ADDRESS BY PRESIDENT POROSHENKO IN THE VERKHOVNA RADA

ВИСТУП ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В ООН
16
SPEECH BY PRESIDENT OF UKRAINE TO THE UNITED NATIONS

УКРАЇНА В НОВОМУ СВІТІ: ШЛЯХ ДО УСПІХУ
38
UKRAINE IN THE NEW WORLD: A PATH TO SUCCESS

ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА: СУЧАСНИЙ НАУКОВИЙ ПІДХІД
40
ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT PLANNING: A MODERN SCIENTIFIC APPROACH
Детальніше
  • 0
Зміст № 8 (370) серпень 2017 року
ЮВІЛЕЙ
ANNIVERSARY


Дмитру Семеновичу ДОБРЯКУ – 80 РОКІВ!

Dmytro Semenovych DOBRYAK CELEBRATING HIS 80TH ANNIVERSARY

ВАЖЛИВО ДЛЯ УКРАЇНИ
IMPORTANT FOR UKRAINE


Майкл БОМ
КРЕМЛЕВСКИЙ ОТВЕТ «ОБОРЗЕВШИМ АМЕРИКОСАМ»
4
Michael BOHM
THE KREMLIN’S ANSWER TO «WIELDING AMERICAS»

Майкл МАКФОЛ
БЭННОН УХОДИТ
6
Michael MCFAUL
BENNON GOES

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Василь ГОЛЯН, Сергій ПЕТРУХА, Андрій ЗАБЛОВСЬКИЙ
ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: ПРІОРИТЕТИ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ПОГЛИБЛЕННЯ
8
Vasyl’ GOLYAN, Serhiy PETRUKHA, Andriy ZABLOVSKIY
LAND REFORM IN UKRAINE: PRIORITIES AND INSTITUTIONAL PRECONDITIONS FOR THEIR DEEPENING
Детальніше
  • 0
Зміст № 7 (369) липень 2017 року
ПОДІЇ
EVENTS


Андрій ПІОНТКОВСЬКИЙ
Санкції США — по Путіну
16а
Andrey PIONTKOVSKY
US sanctions against Putin

ДУМКИ З ПРИВОДУ
THOUGHTS ON


Богдан ІЛИЧОК
ПЕРСПЕКТИВА УКРАЇНИ – ТУПИК ЧИ ПРОЦВІТАННЯ?..
3
Bohdan ILYCHOK
THE PROSPECT OF UKRAINE IS DEADLOCK OR PROSPERITY? ..

Андрій КРИВОРАК
УКРАИНА. ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И ПРЕДПОСЫЛКИ К ЕГО ДОСТИЖЕНИЮ
6
Andriy KRYVORAK
UKRAINE. ECONOMIC GROWTH DRIVERS AND PREREQUISITES TO ACHIEVE IT
Детальніше