• 0
Виступ Президента Петра Порошенка у Верховній Раді

ВИСТУП ПРЕЗИДЕНТА ПЕТРА ПОРОШЕНКА У ВЕРХОВНІЙ РАДІ

ADDRESS BY PRESIDENT POROSHENKO IN THE VERKHOVNA RADA

Верховна Рада України
7 вересня 2017
Детальніше
  • 0
Виступ Президента України в ООН

ВИСТУП ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В ООН

SPEECH BY PRESIDENT OF UKRAINE TO THE UNITED NATIONS

Нью-Йорк, ООН
20 вересня 2017
Детальніше
  • 0
Україна в новому світі: шлях до успіху

УКРАЇНА В НОВОМУ СВІТІ: ШЛЯХ ДО УСПІХУ

UKRAINE IN THE NEW WORLD: A PATH TO SUCCESS


Київський міжнародний економічний форум (КМЕФ), який цьогоріч проходив у столиці 5 і 6 жовтня, є однією з наймасштабніших в Україні бізнес-подій світового рівня.
Детальніше
  • 0
Планування розвитку підприємництва: сучасний науковий підхід

ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА: СУЧАСНИЙ НАУКОВИЙ ПІДХІД

ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT PLANNING: A MODERN SCIENTIFIC APPROACH


15-17 вересня 2017 року в Одесі професорсько-викладацьким складом кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету було проведено ХVІ міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми планування в ринкових
умовах».
Детальніше
  • 0
Еколого-економічна ефективність лісокористування: сутність, оцінка, механізм забезпечення

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ: СУТНІСТЬ, ОЦІНКА, МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL EFFICIENCY OF FOREST MANAGEMENT: ESSENCE, ASSESSMENT AND MECHANISM FOR ENSURING

Анатолій КАРПУК,

доктор економічних наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Anatoliy KARPUK,

Doctor of Economics,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Максим ШЕСТАК,

кандидат економічних наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Maksym SHESTAK,

Ph.D. in Economics,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Баланси в системі державного регулювання еколого-економічного розвитку України та критерії їх формування

БАЛАНСИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА КРИТЕРІЇ ЇХ ФОРМУВАННЯ

BALANCES IN THE SYSTEM OF STATE MANAGEMENT OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE AND CRITERIA FOR THEIR FORMATION

Степан ГОЛУБКА,

доктор економічних наук,
ДВНЗ «Університет банківської справи», Київ

Stepan HOLUBKA,
Doctor of Economics,
Public higher education institution “Banking University”, Kyiv

Руслан БІЛОСКУРСЬКИЙ,
кандидат економічних наук,
Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

Ruslan BILOSKURSKY,
Ph.D. in Economics,
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Детальніше
  • 0
Тенденції зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств: маркетинговий аспект

ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТ

TRENDS IN FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF UKRAINIAN ENTERPRISES: MARKETING ASPECT

Ірина ГВОЗДЕЦЬКА,

кандидат економічних наук,
Хмельницький національний університет

Iryna HVOZDETS’KA
Ph.D. in Economics
Khmelnytskyi National University
Детальніше