• 0
Девальвація гривні не має альтернативиОфіційно в Україні прив’язка курсу гривні до долара здійснювалася, починаючи з 2000 року, у режимі, класифікованому МВФ як «кероване плавання». Фахівці НБУ розуміють необхідність відмови від фіксації курсу та поступового посилення гнучкості курсового режиму. Але, в Україні існує низка перешкод для впровадження гнучкого режиму курсоутворення (наприклад, високий ступінь доларизації, недосконала законодавчо-нормативна база, висока залежність від політичних факторів, нескоординованість валютно-курсової політики з бюджетною, борговою, структурною тощо). В результаті таке впровадження є ризиковим.

Тим не менш все більше думок за те, що цільове значення курсу з часом потрібно змінювати, і тим більше не можна допускати фіксацію курсу, за якого формується колосальний дефіцит поточного рахунку (див. рис. нижче).

Суперечливість наслідків фіксованого курсу свідчить про те, що даний режим вже вичерпав свій потенціал і став економічним та фінансовим тягарем для економіки України.
Детальніше
 • 0
Ведущие украинские компании внедряют технологии бизнес-анализа нового поколенияВ современных условиях развития бизнес-среды в Украине, с характерной для него быстрой сменой тенденций и потребительских настроений, а также перенасыщенностью товарами и услугами отдельных сегментов рынка, важное значение приобретает умелое использование имеющейся у компании информации. Успешная деятельность любого предприятия зависит от действия целого ряда факторов, которые представляют собой внешнюю среду деятельности компании и происходящие в ней внутренние процессы. Причем снижение эффективности работы предприятий часто происходит не под действием факторов внешней среды, а в результате того, что менеджмент компании не успел своевременно обнаружить отдельные негативные тенденции...
Детальніше
 • 0
Світова фінансова криза затягнеться на десятиліттяКриза закінчилася, - стверджують оптимістично настроєні одинаки, наводячи дані по деякому зростанню ВВП в США, Великобританії, Німеччині. Криза в повному розпалі, - заперечують реалісти. Песимісти лише знизують плечима: про що ви говорите, справжня криза ще навіть не починалася!
Детальніше
 • 0
Чи можна буде в Україні знайти роботу у 2013 році?Кризові процеси, які розгортаються в економіці України, знайшли свій відбиток на можливостях працевлаштування населення, в розрізі секторів економіки
у 2012-2013 роках.


Так, загалом, ринок робочої сили в Україні характеризується перевищенням її пропозиції над попитом. За інформацією Державної служби статистики України, у січні-вересні 2012 року потреба підприємств у працівниках скоротилася на 12,3% до в порівнянні із аналогічним періодом 2011 року.
Детальніше
 • 0
Уповільнення світової економіки зменшить темпи росту економіки України в 2013 роціФактичне вичерпання ефективності такого інструменту, як зниження облікової ставки (яка з 2008 року фактично є нульовою), змусило Федеральний Резерв (ФР) США запровадити так зване кількісне пом’якшення у монетарній політиці. У вересні 2012 року ФР США прийнято рішення про третій етап такого пом’якшення, за яким додаткове вливання в економіку може перевищити 1 трлн. дол. протягом двох років. Це QE-3 також має за мету пришвидшити темпи росту економіки. Однак якщо перший етап цієї політики (QE-1 або 1 трлн. доларів) можна вважати позитивним (оскільки він використовувався, коли економіка США була у фазі спаду), то ефективність другого етапу (QE-2 або 0,6 трлн. доларів) і третього викликає суперечки серед економістів.
Детальніше
 • 0
Виробництво яловичини в Україні за останні 2 роки скоротилося на 29%Обсяги виробництва яловичини і телятини у вересні 2012 року склали 4,7 тис. тонн, що на 34,7% менше обсягу вересня 2010 року, який складав 7,2 тис. тонн, про це повідомляє Державна служба статистики України.

Загалом від початку 2012 року в Україні було вироблено 39 тис. тонн яловичини і телятини, що складає відповідно 71% та 94% від обсягів виробництва за аналогічні періоди 2010 та 2011 років.
Детальніше
 • 0
Скорой помощи необходима система оперативной связи, обмена информацией и управления – экспертыВ теории, в основе деятельности всех служб экстренного реагирования должен быть положен девиз скорой помощи: Bis dat, gui cito dat – «Дважды помог, кто скоро помог». Но помочь быстро бывает непросто. Как правило, на станциях скорой помощи штат не полностью укомплектован, машин недостаточно, а те, что имеются в наличии, используются зачастую неэффективно. Кроме того, в последние десятилетия, особенно в больших городах, в связи с ростом количества автотранспорта на дорогах и плохим состоянием последних, возникла еще и необходимость оптимально организовывать движение машин экстренных служб, в частности скорой помощи. А чтобы эту проблему разрешить, необходимо иметь соответствующую систему оперативной связи, обмена информацией и управления, советуют эксперты.
Детальніше
 • 0
Слив топлива – верхушка айсберга хищений в ЖКХЕщё весной киевские городские власти подготовили проект, который должен в корне изменить ситуацию с ЖЭКами и стоимость коммунальных услуг. На сайте КГГА был обнародован проект решения «Об утверждении Перечня жилищно-коммунальных услуг в жилищном фонде Киева, право на осуществление которых приобретается на конкурсных началах». И если такую реформу воплотят в жизнь, киевляне смогут сами выбирать ЖЭК или другую организацию, которая предоставляет им определенные услуги. Согласно документу, принятие решения позволит привлекать к содержанию жилищного фонда организации, имеющие лучший опыт работы, показатели финансово-хозяйственной деятельности, квалифицированный персонал, а также усилит ответственность исполнителей этих услуг перед потребителями. То есть, конкуренция в отрасли должна усилиться. В этом свете проблема хищений в ЖКХ становится особенно актуальной. И воровство топлива – это лишь вершина айсберга.
Детальніше
 • 0
Сокращение закупок украинского металла за рубежом неизбежно приведёт к рецессииБлагополучие экономики Украины зависит от мирового кризиса в той мере, в которой она интегрирована в мировую экономику. Доля экспорта от ВВП Украины составляет около 40%. Это один из наиболее высоких показателей в мире. Из производимой на экспорт продукции в Украине 40% приходится на металл и сырьё. Естественно, что сокращение закупок украинского металла и сырья за рубежом неизбежно приведёт к сокращению производства – рецессии.
Детальніше
 • 0
Названы основные причины безработицы в Украине и пути ее сниженияВведение
В апреле этого года Премьер-министр Николай Азаров раскритиковал нынешнюю, как он считает, неэффективную систему трудоустройства и помощи при безработице [1]. Так что вопрос актуален.

Приведём некоторые данные по динамике безработицы в Украине (табл. 1).

Если взглянуть на безработицу по странам мира, то мы находимся где-то в средине по её уровню.
Детальніше
 • 0
Валютні резерви НБУ будуть поступово знецінюватисяДоларові резерви тривалий час вважалися найбільш надійним засобом зберегти валютні резервні активи. Але в сучасних умовах відбувається знецінення американського долара, що в першу чергу пов’язано з реалізацією програм «кількісного пом’якшення» та зниженням темпів економічного зростання в США.

Національний банк та населення України занадто захопилися вкладеннями у валюту США, забувши про те, що ризики мають бути диверсифіковані з метою зниження ступеня знецінення заощаджень та резервних валютних активів.
Детальніше
 • 0
Активи олігархів в Україні за останні 2 роки зросли майже в 2 разиВ Україні вже тривалий час триває дискусія про те, чи зростає економіка, чи ні, підвищується рівень життя населення чи падає, відбувається справедливий розподіл доходів чи продовжується експлуатація українського народу основними фінансово-промисловими групами?

Журнал «Економіст» підсумував вартість активів двохсот найбільших корпоративних структур України.
Детальніше
 • 0
Подальше знецінення євровалюти невигідне для економіки УкраїниЗниження курсу євро по відношенню до долара, яке спостерігається протягом останніх півтора року, і зростання невизначеності в напрямку подальшого розвитку зони дії єдиної європейської валюти стримує розвиток як світової економіки загалом, так і економіки України зокрема. На сьогодні відкритим залишається питання про можливість функціонування Єврозони в майбутньому, внаслідок чого зберігаються ризики для економічного зростання в Україні на 2013 та 2014 роки, які зумовлені тим, що в добувній та переробній галузі близько 40% виробленої продукції експортується.
Детальніше
 • 0
Податковий тягар в Україні встановить новий рекорд у 2012 роціУмови ведення бізнесу в українській економіці для рядового інвестора в останні два роки значно ускладнилися. Поряд із високою залежністю фінансової системи країни від зовнішньої кон’юнктури, відсутністю системи захисту прав власності, недієвістю судової системи та високим рівнем тіньової економіки, накладається ще й і зростання податкового тягаря на вітчизняну економіку, яке супроводжується розширенням повноважень Державної податкової служби України та звуженням можливостей для реалізації бізнес-проектів в нашій країні.
Детальніше