Стажування в Національній академії наук УкраїниПроект «Стажування в Національній академії наук України» розпочинає програму набору стажерів!

Ти бажаєш здобути новий досвід у дослідженні економічних проблем суспільства?
Ти хочеш у майбутньому зробити внесок в економічний розвиток своєї країни?
Тоді не зволікай і реєструйся на участь у стажуванні!

Ми пропонуємо комплекс консультативних заходів і роботу із провідними науковцями досліджуваної галузі для студентів 3-6 курсів. Розпочинаємо із стажування у відділенні економіки.
Детальніше
«Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону»Організаційний комітет запрошує взяти участь у роботі другої всеукраїнської науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ», яка відбудеться на кафедрі «Економіка і менеджмент» КІІ ДонНТУ 20 грудня 2012 року.

Тематичні напрямки конференції:

1. Актуальні проблеми економіки й соціології праці.
2. Актуальні проблеми управління персоналом, формування соціально-трудових відносин в умовах ринкової економіки.
3. Теорія фінансового менеджменту, моніторинг і моделювання економічних та суспільних процесів.
4. Системні основи інноваційно-інвестиційного розвитку регіонів (регламент роботи даної секції передбачає ділову гру).
5. Особливості функціонування сучасної фінансово-кредитної системи України.
6. Інтеграція України у світові та регіональні економічні структури.
7. Економічні й організаційні аспекти розвитку підприємств, галузей і регіонів України.
8. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит як складові ефективного функціонування підприємств.
9. Державне управління й місцеве самоврядування в Україні: реалії та перспективи.
10. Філософія економіки і економічного розвитку, інституційно-правове забезпечення економічного розвитку регіонів.
11. Формування професійної компетентності студентів в процесі навчання економічним дисциплінам.
12. Фундаментальні та прикладні дослідження в технічних науках і їх зв’язок із напрямками сучасної економічної теорії.
Детальніше
«Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України»IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України» відбудеться 26 жовтня 2012 року на базі економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна).

Для участі в конференції необхідно до 15 жовтня 2012 р. надіслати в електронному вигляді на адресу оргкомітету конференції ([email protected]):
1) заявку на участь в конференції відповідної форми,
2) тези доповіді, оформлені згідно з вимогами та за зразком.

Уся необхідна інформація - у файлах для скачування.

zaproshenya_2012stud.doc [393,5 Kb]
svitovi-tendenciji-ta-perspektyvy.doc [67 Kb]
Детальніше
«Актуальні проблеми міжнародних економічних відносин: фінансові стратегії та інституційні системи міжнародного співробітництва»Кафедра міжнародних фінансів Україно-німецького економічного факультету ТНЕУ запрошує молодих вчених, аспірантів і студентів на ІІ Наукову конференцію «Актуальні проблеми міжнародних економічних відносин: фінансові стратегії та інституційні системи міжнародного співробітництва», яка відбудеться 8 листопада 2012 року.

Мета конференції:
Обмін інформацією щодо теоретичних та практичних досліджень із проблематики міжнародних економічних відносин.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Секція 1. Міжнародне економічне партнерство в рамках міжнародних економічних відносин ХХІ століття:
• проблеми інституційного супроводу при формуванні системи міжнародного партнерства;
• напрямки участі України у міжнародних виробничих мережах Європи;
• формування міжнародних партнерських відносин на мікрорівні;
• парадигма інтересів України при формуванні єдиного економічного простору Європи.
Детальніше
«Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми»Рада молодих вчених Тернопільського національного економічного університету запрошує взяти участь у роботі XІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
«Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми»,

яка відбудеться в жовтні 2012 року на Інтернет-сайті www.iconf.org.ua

На конференцію запрошуються науковці, аспіранти, слухачі магістратури, студенти, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних і проектних організацій, банків, комерційних фірм та інших організацій, чия діяльність має відношення до тематики конференції.

Для участі в роботі конференції необхідно до 25 жовтня 2012 року (в паперовому варіанті) або до 31 жовтня 2012 року (в електронному варіанті) надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь, тези доповідей та копію квитанції про сплату організаційного внеску.
Детальніше
«Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації»Запрошуємо молодих викладачів, аспірантів та талановитих студентів взяти участь у VIII Всеукраїнській науковій конференції студентів та молодих вчених «Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації», що проходитиме у грудні 2012 року в Тернопільському національному педагогічному університеті ім. Володимира Гнатюка.

Мета конференції: розкрити вплив глобалізації на сучасний розвиток наук в умовах інтеграційних процесів з точки зору конкретних наукових досліджень.

Планується робота за наступними секціями:

- біологія;

- географія;

- історія;

- інформатика;

- математика;

- музика;

- педагогіка;

- психологія;

- техніка;

- фізика;

- фізичне виховання і спорт;

- філологія;

- хімія.
Детальніше
«Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки»Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки», яку проводять кафедра обліку і аудиту та кафедра економічної теорії і міжнародної економіки Луцького національного технічного університету.

Метою конференції є дослідження проблем обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством в умовах глобалізації економіки та обмін досвідом з організації наукової роботи.

Запрошуються члени професійних організацій, молоді науковці, аспіранти, здобувачі, студенти.
Детальніше