DataLife Engine > Статті, Точка зору > Експерт: у зрошуваному землеробстві необхідно навести порядок із сплатою ренти

Експерт: у зрошуваному землеробстві необхідно навести порядок із сплатою ренти


30-01-2016, 15:05. Разместил: E_konomist
Експерт: у зрошуваному землеробстві необхідно навести порядок із сплатою ренти
Зрошуване землеробство є важливим чинником інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, що забезпечує отримання високих і стабільних урожаїв, незалежних від негативного впливу кліматичних факторів. Перспективність функціонування зрошуваних угідь у зоні ризикованого землеробства підтверджується показниками використання земель цієї категорії, підвищенням продуктивності поливного гектара порівняно з богарним.

Однією з основних причин низької ефективності водокористування у зрошуваному землеробстві України є недостатній рівень плати за використання води підприємствами водогосподарсько-меліоративного комплексу. В найближчій перспективі створення дієвої, економічно обґрунтованої системи платного водокористування визначається як важливий напрям зрошуваного землеробства нашої держави.

Зазначене покликане розв’язати таке коло питань: створення ринкових умов для прискорення розвитку ринкових відносин у цій сфері та приведення всієї системи водокористування у відповідність до практики найбільш розвинених країн; стимулювання раціонального комплексного використання водних ресурсів і формування для нього відповідних науково-технічних передумов; забезпечення сталого і достатнього фінансування роботи з охорони природно-ресурсного потенціалу; вирівнювання умов господарювання при використанні водних ресурсів різної якості та доступності; розширення інвестиційних можливостей щодо соціально-економічного піднесення відповідних територій; забезпечення економії коштів державного і місцевого бюджетів за рахунок надходжень від плати за водні ресурси.

Водні ресурси, котрі використовуються в сільськогосподарському виробництві для зрошення земель, мають високу споживчу вартість, що є джерелом значних доходів. Упродовж останніх років багатьма вченими-економістами активно пропагується система рентних платежів за водокористування, адже пропозиція її введення у сфери нафтодобування або добування іншої сировини зумовлена високими надприбутками в них. Водна рента утворюється також і в зрошуваному землеробстві, і держава як власник водних об’єктів має право претендувати на одержання частини ренти з додаткового прибутку, що отримують сільськогосподарські підприємства за рахунок використання водного ресурсу, котрий є державною власністю.

Проте слід ураховувати, що показник прибутку в нинішніх умовах сільського господарства не завжди характеризує його фінансовий стан. Наразі економічне становище сільськогосподарських підприємств, а тим більше фермерських, досить складне. Більш як одна третина господарств є збитковими, половина з них не має прибутку, тому плата за воду для них пов’язана з великими затратами.

Ми пропонуємо поетапне введення водної ренти: перший етап включатиме розробку механізму вилучення водної ренти, другий – її застосування відносно водокористувачів, що перебувають у кращому й середньому становищі, третій – для водокористувачів з гіршими умовами водопостачання. При цьому розмір водної ренти повинен визначатися на основі результатів господарської діяльності кожного водокористувача й коректуватися за фактичними підсумками звітного року. З метою запобігання наданню необ’єктивних звітних даних з боку водокористувачів у договорі необхідно передбачити їхню матеріальну відповідальність.

Водна рента має розподілятися між водокористувачами й державою на основі вилучення її як частини рентного доходу. При цьому її розмір після визначення питомої ваги в рентному доході повинен вказуватися в договорі, що укладається між водокористувачами й державою. Водна рента, котра вилучається відповідно до договору, надходить до бюджету, що надалі використовуватиметься державою для фінансування водогосподарської галузі.

Запровадження рентних відносин у сфері використання водних ресурсів сприятиме:
- істотному збільшенню надходжень до державного та місцевих бюджетів за рахунок рентних платежів;
- забезпеченню оптимальних показників рентабельності суб’єктами підприємницької діяльності, які здійснюють спеціальне використання водних ресурсів;
- оптимізації розподілу водних ресурсів між суб’єктами господарювання за критерієм максимального економічного ефекту.


Катерина Рижова,
кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування
та сталого розвитку Національної академії наук України»

Вернуться назад