• 0
Недооцінка природного багатства – причина низької ефективності використання природних ресурсів
Науковцями Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» під керівництвом академіка НАН України Сергія Івановича Пирожкова та академіка НААН України Михайла Артемовича Хвесика розроблено методологію покомпонентної та комплексної вартісної оцінки природного багатства й обґрунтовано шляхи його ефективного використання.
Детальніше
  • 0
Системні дослідження в галузі сталого природокористування у відділі комплексної оцінки та управління природними ресурсами ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»Проблеми сталого природокористування є актуальним напрямом наукових досліджень Державної установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України". Завдання забезпечення сталого природокористування, згідно сучасних наукових поглядів, озвучених на саміті «Ріо-2012» вимагає інституціональних перетворень, включення оцінок природного капіталу в господарський процес, переформатування системи управління природокористуванням в напрямі децентралізації та створення системи сталих фінансів, побудованої за рахунок природних та похідних від них фінансових активів.
Детальніше
  • 0
Міжнародне визнання розробок вчених Державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"
На відомій конференції ООН «Ріо+20» акцентувалась необхідність розроблення та імплементації більш ємних підходів до вимірювання економічного прогресу, які враховуватимуть вплив економіки на довкілля і забезпечуватимуть прийняття більш обґрунтованих рішень у процесі формування державної політики. Це є досяжним завдяки розвитку нових видів інструментів екологічного регулювання, які дають можливість брати до уваги специфіку еколого-економічних взаємозв’язків функціонування національного господарства та збалансовувати його розвиток.
Детальніше
  • 0
Економічне процвітання України залежить від відновлення потенціалу меліорації
Осушені землі в окремих адміністративних областях України становлять значну частку території і відновлення їх потенціалу може стати одним з локомотивів соціально-економічного піднесення цих регіонів. Саме інвестування проектів реінжинірингу використання осушених угідь може забезпечити відновлення традиційної сільськогосподарської спеціалізації областей Поліського економічного району та прискорити відродження сільських депресивних територій.
Детальніше
  • 0
Соціальні послуги для вразливих категорій населення стануть більш доступними
Науковці Академії фінансового управління спільно з фахівцями Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи взяли участь у засіданні в форматі круглого столу з високим академічним та представницьким рівнем.
Детальніше
  • 0
Централізація і концентрація – ключовий напрям удосконалення маркетингової освіти в Україні
Михайло ОКЛАНДЕР,
доктор економічних наук,
професор, Віце-президент Української Асоціації Маркетингу,
завідувач кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету

Mykhailo OKLANDER,
Doctor of Economics, Professor, Vice-President of the Ukrainian Association of Marketing,
Head of Department of Marketing
Odessa National Polytechnic University
Детальніше
  • 0
Василь Голян: розвіювання міфів про економічне зростання в УкраїніОсновою економічного зростання будь-якої країни є стабільний приріст капітальних інвестицій. Так стабільний приріст в розмірі 40-50% капіталовкладень у Китайській народній республіці забезпечив інтенсивне зростання протягом останніх двох десятиліть.
Детальніше