• 68
Дідух: успіх децентралізації залежить від інтеграції науки і виробництваОсновою університетів були,є і будуть наукові школи, незважаючи на 25-річне їх нищення через зміну форми власності на основні засоби виробництва та втрату престижності наукових знань у галузях забезпечення життєдіяльності людини.
Детальніше
  • 0
«Казенним» ставленням Кабмін може зруйнувати природно-заповідний фондСьогодні працівники держбюджетних природоохоронних установ вкрай стурбовані досить сумнівним, на їх погляд, пунктом (4.92.3) проекту Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та коаліційної угоди в 2015 році, яким передбачено змінити правовий статус бюджетних установ природно-заповідного фонду, перетворивши їх на так звані казенні підприємства.
Детальніше
  • 0
Инновационное развитие экономики – тропа интеллектуаловУспешность Украины на международных рынках неотъемлемо связана с конкурентоспособностью экономики государства. Может ли Украина конкурировать, например, с США, имеющими высокий технический уровень промышленности, или с Израилем, имеющим уникальную систему сельского хозяйства? Сегодня не может и не сможет завтра, если Украина не предпримет адекватных мер для реализации модели инновационного развития экономики государства.
Детальніше
  • 0
Розвиток агропродовольчих секторів Болгарії, Польщі і Румунії в умовах поглиблення євроінтеграції
Володимир Олефір
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу
секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ


У вересні 2014 р. Верховна Рада України ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Тим самим Україна взяла на себе низку зобов’язань: гармонізувати вітчизняне законодавство із законодавством ЄС, відкрити внутрішній ринок для товарів з Євросоюзу, створити поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі, скасувати субсидування експорту сільськогосподарської продукції, досягти відповідності з технічними регламентами ЄС та системами стандартизації, метрології, акредитації, робіт з оцінки відповідності та ринкового нагляду ЄС тощо.
Детальніше
Анатолій Суховецький: «Маючи такий потужний природно-ресурсний, науково-технічний та кадровий потенціал, Волинська область залишається суто аграрною і відсталою»За 23 роки незалежності в господарському комплексі Волинської області відбулися значні структурні зміни, які в переважній більшості мали деструктивний характер та негативний вплив на темпи соціально-економічного розвитку, що знайшло свій прояв у зменшенні реальних доходів громадян, в першу чергу у сільській місцевості, втраті окремими адміністративними районами (особливо Поліської зони) своєї традиційної спеціалізації (льонарство, тваринництво, картоплярство), деіндустріалізації сільськогосподарського виробництва та погіршення використання сільськогосподарських угідь.

Незважаючи на це, тривалий час з уст керманичів області лунали реляції та заяви про прискорений соціально-економічний розвиток регіону та небувалий підйом окремих секторів у соціальному житті області. Але, як показав час, «волинське економічне диво» виявилося намаганням вищого управлінського керівництва догодити Києву і надалі отримувати від столиці значні фінансові преференції з використанням останніх непрозорими методами.

«Реформаторський курс» губернаторів не цікавили науково-практичні напрацювання та пропозиції вчених і практиків регіону. Однією з останніх розробок є регіональна Програма «Інвестиційно-інноваційний розвиток Волинської області в період 2014-2020 рр.», науковим керівником якої є доктор технічних наук, професор Володимир Федорович Дідух.
Детальніше
Резолюція II Міжнародної конференції «Глобальні виклики для навколишнього середовища і ресурсної економіки в країнах Центральної та Східної Європи: безпека та сталий розвиток»
9-11 жовтня 2014,
Економічний факультет
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Київ, Україна

http://gcereceec.org.ua


В роботі круглих столів взяли участь 120 учасників, експертів високого рівня, що представляють освіту, науковий сектор, уряд, громадянське суспільство, бізнес-співтовариство, які долучилися до діалогу і консультацій про те, як визначити практичні рішення для спільних економічних та екологічних проблем.

Учасниками конференції було визначено як найбільш актуальні екологічні ризики та виклики
Детальніше
Які найбільш актуальні екологічні ризики та виклики, пов’язані з енергетикою9-11 жовтня 2014 на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка була проведена ІІ-га Міжнародна конференція «Глобальні виклики для навколишнього середовища і ресурсної економіки в країнах Центральної та Східної Європи: безпека та сталий розвиток».
Детальніше