• 0
Управлять недвижимостью эффективнее по плану IREMУправление недвижимостью – это сложный и многофункциональный процесс, состоящий из планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для достижения целей владельца объекта недвижимости. Организация такого процесса требует наличие знаний в разных аспектах рынка недвижимости (маркетинг и привлечение арендаторов, технический анализ, финансовый анализ, управление человеческими ресурсами).
Детальніше
  • 0
Урядова ініціатива щодо введення прогресивного оподаткування – невдала спроба видати «лівий» популізм за ринкові реформиПовернення до прогресивної системи оподаткування доходів фізичних осіб для України є недоцільним як через те, що існуюча нині пропорційна система вирівнює платників податків у їх зобов’язаннях перед державою, так і через те, що у вітчизняних умовах збільшення ставки оподаткування високих доходів майже автоматично призводить до їх приховування, що підвищує рівень «тінізації» економіки і зменшує бюджетні надходження.
Детальніше
Проблеми реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності на місцевому рівніУкраїна нарешті чітко визначилася з вектором у зовнішній політиці і напрямом розвитку суспільства щодо запровадження реформ в економіці з використанням стандартів ЄС. Проте одна з найбільш значних проблем, яка постане перед нашою державою, – це подолання корупції та дерегуляція господарської діяльності. Ці два явища настільки несумісні, що не можуть у жодному випадку співіснувати одне з одним.
Детальніше
Ціннісно-смислові комплекси: з минулого в майбутнє, від культури традиційної до постмодерної
«Час, як відомо, здатний розтягуватися та стискатися, зазнавати будь-яких змін. З ним може відбуватися все що завгодно, крім одного: він не повторюється, не йде назад».
(Урсула Ле Гуїн)


Стан фінансово-економічних ресурсів не тільки України, а й усієї світової господарської системи, як і раніше, залишається вкрай серйозним. При цьому, з одного боку, множаться ознаки загрозливих процесів, з другого, – вдосконалюються технології та практики «переливу» кризових явищ. У складній ситуації посилюються підстави для ідеології шансу, яка апелює до необхідності діяльно готуватися до нього і не втрачати його, а отже, вона протилежна філософії простого очікування, що орієнтоване на очікування хоч неухильної зміни формацій, хоч дару (дива, подарунка долі тощо). У цьому сенсі кардинальне поглиблення участі в інтеграційних процесах – це саме шанс, а не гарантія. І оголошення території «частиною Європи» саме по собі зовсім не несе благоденства автоматично, а потребує виваженої та конкретної стратегії дій.
Детальніше
  • 0
Валютно-інфляційний дует рецесіїУповільнення економічної динаміки з переходом у рецесію, яке спостерігається в Україні починаючи з другої половини 2012 року, об’єктивно призводить до скорочення доходної частини бюджету у відповідь на зменшення розмірів об’єкту оподаткування. Зведення балансу між доходною і витратною частинами бюджету відбувається за рахунок пошуку нових джерел запозичення коштів на внутрішньому і зовнішньому ринках капіталу.
Детальніше
  • 0
Продуктивне соціокультурне поле економічного розвиткуБагато соціальних тенденцій усе ще тільки формуються, інші важко розпізнати в морі порожніх фактів і закономірностей, що вже йдуть з історичної авансцени. Втім, усе помітніше бажання волі, потрібність наближення до ідеалу. Є в історії ширший сенс, ніж зіткнення егоїстичних інтересів та поділ на «своїх» і «чужих», ділення на «союзників» і «ворогів» задля отримання прагматичного гешефту, надбання політичної та господарської влади.
Детальніше
  • 0
Здобутки і втрати від інтеграції до Європейського союзу для вітчизняних виробників напоїв і кондитерських виробів
Володимир Олефір
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу
секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ


Перед економікою України стоїть непросте завдання адаптуватись до європейських стандартів і норм в контексті курсу на євроінтеграцію. Як свідчить світовий досвід, членство у міжнародному інтеграційному об’єднанні дає національній економіці багато переваг від вільного доступу на ринки товарів, капіталів, робочої сили, інноваційних розробок тощо.
Детальніше