• 0
Оцінка обсягів нелегального обігу підакцизних товарівУряд кожної країни в більшій чи меншій мірі стикається з проблемою «тіньового» сектора або нелегального виробництва, розповсюдження і спо-живання товарів і послуг. Оскільки «тіньовий» бізнес є протиправною діяль-ністю він потребує постійного контролю і втручання правоохоронних органів з метою його мінімізації.
Детальніше
  • 0
Навіщо нам враховувати світові тенденції до формування економіки знань?Володимир Шедяков, доктор соціологічних наук

Знос і старіння багатьох елементів інфраструктури та виробництв, ускладнення зовнішніх умов господарювання (глобальна криза існуючої фінансово-економічної системи, загострення конкуренції в багатьох сегментах господарювання) затінюють формування тенденцій створення нових центрів сили на основі перспективних кластерів.
Детальніше
  • 0
Держава та бізнес: війна або взаємодія?Володимир Шедяков, доктор соціологічних наук

Здійснення кардинального маневру в фінансово-економічній сфері та забезпечення ефективної реалізації національних інтересів потребують налагодження активної взаємодії суспільства, бізнесу та держави. Стан соціальних відносин істотно потерпів від злому звичних моральних та ідеологічних орієнтирів, зміни ціннісних ієрархій, державних пріоритетів та орієнтацій. Але спогадами про минулу велич держави та міцність соціальних гарантій жити неможливо.
Детальніше
  • 0
Боргове задзеркалля гривніВраховуючи загострення боргової проблеми у зв’язку із посиленням дисбалансів у бюджетній і зовнішньоекономічній сферах, які потребують залучення внутрішніх і зовнішніх джерел запозичення коштів, налагодження співпраці України з МВФ у рамках поновлення програми Stand-by є необхідною умовою досягнення намічених макроорієнтирів розвитку економіки у короткостроковій перспективі.
Детальніше
  • 0
Политика устойчивого развития как инновационный продукт: условность безопасности и безусловность ограниченийСовременный мир развивается со все большей скоростью, изменяясь от «Гуттенберговой галактики» до «галактики Маркони» и «глобальной деревни» [1, с. 53-64]. В то же время прогресс характеризуется и «движением в обратном направлении», возвращением к традициям [2, с. 345-352], не только в технологическом измерении, предлагая все новые инновационные решения, упрощающие жизнь и «возвращающие» потребителей к мировосприятию начала третьей технологической волны, но и в социально-политическом (отказ от мультикультурной политики [3], возвращения антисемитизма, фундаментализма и т.д.).
Детальніше
  • 0
Устойчивое развитие и новые вызовы глобализации: реинкарнация европейского колониализмаУстойчивое развитие отдельных государств и макрорегионов определяется политической стабильностью, прогнозируемыми и прозрачными экономическими отношениями, поддержкой консолидированной ответственности за обеспечение безопасности развития. Т.е. безопасность как совокупность связей и отношений противодействия опасностям и угрозам является основой социально-экономического роста и обеспечения охраны окружающей среды, рационального природопользования.
Детальніше
  • 17
Що влада хоче зробити із сільським господарством?Економічна криза, яка мала місце у сфері сільськогосподарського виробництва у 90-х роках минулого століття, призвела до демонтажу значної кількості крупнотоварних підприємств і центр тяжіння у виробництві сільськогосподарської продукції поступово перемістився в сектор особистих селянських господарств.
Детальніше