• 0
Пріоритетні напрями використання осушених земель в Україні

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ОСУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ

PRIORITY DIRECTIONS OF DRAINED LANDS USING IN UKRAINE

Оксана САКАЛЬ,

кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Oksana SAKAL’,

Ph.D. in Economics,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше
  • 0
Теоретичні аспекти та механізми оптимізації земельно-господарського устрою міст і впорядкування їх територій для містобудівних потреб

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА МЕХАНІЗМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКОГО УСТРОЮ МІСТ І ВПОРЯДКУВАННЯ ЇХ ТЕРИТОРІЙ ДЛЯ МІСТОБУДІВНИХ ПОТРЕБ

THEORETICAL ASPECTS AND OPTIMIZATION MECHANISMS OF TOWN LAND-UTILIZATION SYSTEM AND REGULATION OF THEIR TERRITORIES FOR TOWN-PLANNING NEEDS

Ірина НОВАКОВСЬКА,

кандидат економічних наук,
Національний авіаційний університет, Київ

Iryna NOVAKOVSKA,
Ph.D. in Economics,
National Aviation University, Kyiv
Детальніше
  • 0
Комплексне природокористування: теоретико-методологічні засади та інституціональні передумови

КОМПЛЕКСНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ

COMPLEX NATURE MANAGEMENT: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES AND INSTITUTIONAL PRECONDITIONS

Тарас МИКЛУШ,

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Taras MYKLUSH,

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку лісового господарства в сучасних умовах

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

INVESTMENT AND INNOVATIVE PROVISION OF DEVELOPMENT OF FORESTRY UNDER MODERN CONDITIONS

Олександр ДЗЮБЕНКО,

кандидат економічних наук,
Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства

Oleksandr DZYUBENKO,

Ph.D. in Economics,
Cherkasy regional department of forestry and hunting sectors
Детальніше
  • 0
Методологические принципы оценки инновационных проектов

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF INNOVATION PROJECTS ASSESSMENT

Билал АЛИЕВ,

Сумгаитский государственный университет, Сумгаит, Азербайджан

Bilal ALIYEV,
Sumgait State University, Sumgait, Azerbaijan
Детальніше
  • 0
Управління вартістю нематеріальних активів: теорія та облік

УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ: ТЕОРІЯ ТА ОБЛІК

MANAGEMENT OF INTANGIBLE ASSETS’ VALUE: THEORY AND ACCOUNTING

В’ячеслав ДИБА,

кандидат економічних наук,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана»

Vyacheslav DYBA,
Ph.D. in Economіcs,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Детальніше
  • 0
Пріоритети стратегічного розвитку підприємств харчової промисловості

ПРІОРИТЕТИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

PRIORITIES OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES STRATEGIC DEVELOPMENT

Олександр ТУР,

аспірант,
Національний університет харчових технологій, Київ

Oleksandr TUR,
Postgraduate student,
National University of Food Technologies, Kyiv
Детальніше
  • 51
Зміст № 5 (355) травень 2016 року
ЮВІЛЕЇ
ANNIVERSARIES


РЕКТОРУ ЛЬВІВСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПЕТРУ КУЦИКУ – 50!

LVIV UNIVERSITY OF TRADE AND ECONOMICS RECTOR PETRO KUTSYK CELEBRATING HIS 50th ANNIVERSARY

ПОДІЇ
EVENTS


КРАЇНА ПОТРЕБУЄ РАДИКАЛЬНИХ РЕФОРМ
1-2
THE COUNTRY NEEDS RADICAL REFORMS

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Тетяна КРИЧЕВСЬКА
МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ СУСПІЛЬНОГО ДОГОВОРУ: ЛОГІКО-ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ
4
Tetiana KRYCHEVSKA
MONETARY POLICY AS PART OF SOCIAL CONTRACT: THE LOGICAL AND HISTORICAL ANALYSIS

Детальніше
  • 0
Промова у Фултоні

ПРОМОВА У ФУЛТОНІ
THE FULTON SPEECH

Гаррі КАСПАРОВ
Garry KASPAROV


Речь Гарри Каспарова в Вестминстерском колледже в Фултоне
Детальніше
  • 0
Про порядок здійснення влади

ПРО ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ВЛАДИ
ON THE EXERCISE OF POWER

Віра НАНІВСЬКА

голова Правління “Колегіуму Анни Ярославни”, директор “Політичної школи Віри Нанівської”
Детальніше