• 0
Ситуацию в Испании и Италии усложняют финансовые спекулянтыИспания и Италия, в которых кризис еврозоны проявляется особенно остро, стали жертвами спекулянтов, спешащих воспользоваться напряженной ситуацией на рынках, передает агентство MarketWatch мнение генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития Анхеля Гурриа.

"У нас есть отработанная и быстрая система наказания "плохих" экономик, например, ограничение доступа к рынку и т.д. Однако у нас нет системы поощрения. Правительства Испании и Италии делают все от них требующееся, а рынок все равно давит на экономику этих стран. Может быть, кто-то делает ставку на снижение евро и использует Испанию и Италию как инструмент", - сказал Гурриа.

Глава ОЭСР считает, что Европейский Центробанк должен прилагать больше усилий на стабилизацию экономик, погрязших в долгах, несмотря на риск дефолта.
Детальніше
«Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки»Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки», яку проводять кафедра обліку і аудиту та кафедра економічної теорії і міжнародної економіки Луцького національного технічного університету.

Метою конференції є дослідження проблем обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством в умовах глобалізації економіки та обмін досвідом з організації наукової роботи.

Запрошуються члени професійних організацій, молоді науковці, аспіранти, здобувачі, студенти.
Детальніше
  • 0
В Україні зменшилась заборгованість із виплати зарплатиЯк повідомляє Державна служба статистики України, станом на 1 вересня 2012 року заборгованість із виплати заробітної плати склала 956121 тис. грн., зменшившись таким чином на 3%, адже станом на 1 серпня даний показник дорівнював 986040 тис. грн.

Варто також зазначити, що на підприємства-банкрути припадає 46,3% від загального обсягу заборгованості. Найбільше найманим працівникам заборгували підприємства промисловості – 584713 тис. грн., що складає 61,2% від загальної суми.

Повільно відбувається виплата заробітної плати у сфері операцій з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та надання послуг підприємцям, заборгованість складає 122114 тис. грн. або близько 13% від загальної суми.

Детальніше
  • 0
Підприємства сфери послуг збільшують оборотиДержавна служба статистики повідомляє, що за січень-серпень 2012 року обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 191,2 млрд. грн., що у порівнянних цінах на 11,2% вище рівня відповідного періоду минулого року. У середньому одному жителю країни за січень-серпень поточного року було надано послуг на 4193,3 грн. Проте споживання послуг жителями різних регіонів України неоднакове і коливалося в межах від 1109,8 грн. на одну особу у Тернопільській області до 24685,3 грн. в місті Києві.

У серпні поточного року обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 26,0 млрд. грн., що на 6,6% вище (у порівнянних цінах) рівня відповідного місяця минулого року.

Детальніше
  • 0
Активи олігархів в Україні за останні 2 роки зросли майже в 2 разиВ Україні вже тривалий час триває дискусія про те, чи зростає економіка, чи ні, підвищується рівень життя населення чи падає, відбувається справедливий розподіл доходів чи продовжується експлуатація українського народу основними фінансово-промисловими групами?

Журнал «Економіст» підсумував вартість активів двохсот найбільших корпоративних структур України.
Детальніше
  • 0
Виктор Пинчук: Продажа Криворожстали иностранному инвестору – стратегическая, глобальная ошибкаС украинской Криворожсталью могли быть консолидированы еще несколько крупных металлургических предприятий. И по своим экономическим показателям возникла бы мощная стальная группа. Она могла бы объединить еще несколько групп в России или Европе и двинутся дальше.

Через несколько лет мы могли быть по экономическим показателям вторыми или третьими в мире. Создание нескольких таких групп вытягивало бы за собой всю экономику страны. Они как бы экспортировали бы украинскую мощь в остальной мир. Создание таких групп должно было бы стать краеугольным камнем украинской экономической политики.

А недавняя продажа Криворожстали иностранному инвестору – стратегическая, глобальная ошибка. Мы потеряли шанс. Мне скажут: «Ну, так нам же нужно демонстрировать инвестиционную политику. Показывать, что у нас инвестиционный климат хороший».
Детальніше
«Стратегії національного розвитку за умов глобальних трансформацій»
Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у міжвузівській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
«Стратегії національного розвитку за умов глобальних трансформацій»,

яка відбудеться на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка 7-8 листопада 2012 р.

Робота конференції буде проводитися за напрямками:

1. Глобальні трансформації економічної системи.
2. Макроекономічні стратегії національного розвитку в глобальному середовищі.
3. Інтеграційна стратегія країни: можливості та загрози.
4. Фінансові стратегії за умов посилення глобальної фінансової нестабільності.
5. Стратегічне управління в міжнародному бізнесі.
6. Міжнародний маркетинг: проблеми та перспективи розвитку за умов глобалізації.
Детальніше
Олександр Амоша. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення (2005) – закінчення
Динаміка і масштаби інновацій у сучасних умовах істотно залежать від рівня інформатизації всіх сфер економіки. Вплив інформатизації на інноваційні процеси можна розглядати з декількох боків.

По-перше, сам процес інформатизації висуває нові вимоги як у галузі технічного забезпечення, так і технологічного (телекомунікаційного), організаційного.

По-друге, із впровадженням інформаційних систем практично в усі сфери діяльності людини з’являється необхідність і можливість удосконалення організації самого процесу її діяльності, зростає потреба в технічних і технологічних інноваціях виробництва.

По-третє, інформатизація наукової сфери, освіти, медицини, бібліотечного фонду тощо, словом, тієї сфери діяльності людини, що формує електронні інформаційні ресурси, дозволяє в кілька разів скоротити пошук того, що вже зроблено, винайдено, і тим самим сприяє скороченню термінів розробки і впровадження нового.

По-четверте, інформатизація сприяє просуванню товарів як на внутрішній ринок, так і на світовий і в той же час забезпечує швидке ознайомлення з аналогічним товаром конкурентів. Щоб товар був конкурентоспроможним, виробникам необхідно витримувати певні вимоги покупців. Тому постійне відстеження і використання інновацій, що дозволяють поліпшити якість та інші характеристики товару, дозволяють підприємству бути конкурентоспроможним.

Для зростання темпів впровадження інновацій необхідно виділити необхідні кошти і скоротити термін впровадження програми «Електронна Україна».
Детальніше
Олександр Амоша. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення (2005)Інноваційне джерело зростання економіки є найбільш привабливим. Різниця між результатами науково-технічних та інших інновацій і витратами на них буває надто значною. Цим шляхом ідуть розвинені країни, і в нашому суспільстві є всі передумови орієнтуватися на нього. Тим більше, що значними енергоресурсами ми не володіємо.

Таким чином, формування активної інноваційної політики держави повинно стати першочерговим завданням.

Закон України «Про інноваційну діяльність» визначає інновації як новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукцію або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і соціальної сфери; а інноваційну діяльність – як діяльність, що спрямована на вирішення і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг [1].

Об’єктом дослідження статті є технологічні та продуктові інновації, а предметом – організаційно-економічні механізми управління та соціальні аспекти інноваційної діяльності.
Детальніше
Зміст № 8 (310) серпень 2012 рокуПОДІЇ
1
EVENTS

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES TIME


Юрий АРХАНГЕЛЬСКИЙ
О НЕОБХОДИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ С ПОЗИЦИИ ТЕОРИИ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
4
Yuriy ARKHANGELSKY
ON THE NECESSITY OF ECONOMY’S STATE PLANNING FROM THE OPTIMAL PLANNING THEORY POSITION

Тетяна ШИНКОРЕНКО, Лідія КУЗНЄЦОВА, Олександр БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ, Тетяна МАКУШЕНКО
РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ СУКУПНОГО ПОПИТУ
8
Tetyana SHYNKORENKO, Lidiya KUZNETSOVA, Oleksandr BILOTSERKIVETS, Tetyana MAKUSHENKO
DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN ECONOMY IN THE CONTEXT OF THE AGGREGATED DEMAND CONCEPT

Юрій КІНДЗЕРСЬКИЙ
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РОЗБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
15
Yuriy KINDZERSKYI
PROBLEMS OF INDUSTRY DEVELOPMENT AND CREATION OF EFFECTIVE INDUSTRIAL POLICY IN UKRAINE

Ганна ЯЦЕНКО
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН ЕМЕРДЖЕНТНОГО ТИПУ
23
Ganna YATSENKO
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF EMERGING ECONOMIES

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
SOCIAL POLICY


Наіля БАЛТАЧЕЄВА
НАПРЯМИ СИСТЕМНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
29
Nailya BALTACHEYEVA
DIRECTIONS OF SYSTEM TRANSFORMATION OF SOCIAL POLICY IN UKRAINE
Детальніше