• 0
Тільки успішні університети можуть забезпечити повноцінне оновлення регіональних еліт
Фактично технічні університети мають стати інноваційним ядром розвитку окремих регіонів, що забезпечуватиме перманентне продукування сучасних технологій та управлінських рішень, які прискорюватимуть входження регіонів України в глобальні ланцюги доданої вартості.
Детальніше
  • 0
Нові тренди у фінансовому менеджменті


Урочисте закриття ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з «Фінансового менеджменту» та нагородження переможців відбулося в Луцькому національному технічному університеті (Луцькому НТУ). Варто зазначити, що захід проходив у Луцькому НТУ вже увосьме. Отже, цьогоріч було подано 99 заявок із 37 закладів вищої світи. Загалом до Луцька приїхали представники 22 міст України.
Детальніше
  • 0
Факультету фінансів, обліку, лінгвістики та права Луцького НТУ – 20 років!

ФАКУЛЬТЕТУ ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ, ЛІНГВІСТИКИ ТА ПРАВА ЛУЦЬКОГО НТУ – 20 РОКІВ!

THE 20TH ANNIVERSARY OF THE FACULTY OF FINANCE, ACCOUNTING, LINGUISTICS AND LAW OF LUTSK NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY
Детальніше
  • 0
У Луцькому НТУ відбулася Х Міжнародна конференція з розвитку обліку й аналізу

У ЛУЦЬКОМУ НТУ ВІДБУЛАСЯ Х МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ З РОЗВИТКУ ОБЛІКУ Й АНАЛІЗУ

THE X INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE DEVELOPMENT OF ACCOUNTING AND ANALYSIS WAS HELD AT LUTSK NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY
Детальніше
Імплементація Болонського процесу в Україні

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

BOLOGNA PROCESS’ IMPLEMENTATION IN UKRAINE


Наталія ШАРАТА,
кандидат педагогічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Nataliya SHARATA,
PhD Pedagogical,
Mykolayiv State Agrarian University

Олена КУНАШЕНКО,
Миколаївський державний аграрний університет

Olena KUNASHENKO,
Mykolayiv State Agrarian University

Дарина ЛУКЬЯНЕНКО,
Миколаївський державний аграрний університет

Daryna LUK’YANENKO,
Mykolayiv State Agrarian University

Статтю присвячено питанням аналізу технологій навчання, класифікації проблем впровадження інноваційних освітніх технологій. Виділено критерії педагогічних інновацій, а також аспекти, які необхідні для формування готовності викладача до інновацій у навчальному процесі. Особливу увагу зосереджено на кредитно-модульній технології навчання.

The article is devoted to problems of analyzing the technology training, classification, problems of innovative educational technologies’ implementation. The criteria of pedagogical innovations are distinguished, and the necessary aspects for the formation of teacher readiness to innovations in the learning process. Special attention is paid to the credit-modular technology education.
Детальніше