• 0
Яким буде новий цикл у лісовій політиці України?
ГОЛЯН Василь Анатолійович, доктор економічних наук, професор. Докторську дисертацію захистив у Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України у 2010 році. Фахівець у галузі інституціональної економіки, економіки та фінансів природокористування, рентної політики, регіональної економіки, економіки лісового господарства, деревообробної промисловості й переробно-харчових виробництв та біоенергетики. Головний редактор наукового та громадсько-політичного журналу «Економіст», директор Європейського аналітичного центру.
Детальніше
  • 0
Відродження льонарства залежить від фанатично відданих цій справі людей
В будь-якому виробництві монополія – це зло. І не тільки в аграрному секторі, а й в енергетиці та в інших секторах господарського комплексу. Стосовно монополізації землекористування – це теж деструктивний момент.
Детальніше
  • 0
Олександр Волинець: не існує офшорних рахунків ціною в мрію батьків та дідів


Нарощення Україною обсягів експорту сільськогосподарської сировини на порядок підвищило рівень капіталізації великого аграрного бізнесу, однак при цьому поглибило структурні перегини у вітчизняному АПК. Це, з одного боку, знаходить свій прояв у гіпертрофованому розвитку окремих ланок, зокрема птахівництва, а з другого – в подальшому скороченні поголів’я великої рогатої худоби, що знижує рівень комплексності розвитку аграрного сектора та звужує базу розвитку органічного землеробства.
Детальніше
  • 0
Організаційно-економічне забезпечення екологічно чистого виробництва в агропромисловій сфері: форми, методи та інструменти

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА В АГРОПРОМИСЛОВІЙ СФЕРІ: ФОРМИ, МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC SUPPORT FOR ENVIRONMENTALLY CLEAN PRODUCTION IN THE AGRI-INDUSTRIAL FIELD: FORMS, METHODS AND INSTRUMENTS

Наталя АНДРЄЄВА,

доктор економічних наук,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Natalya ANDRYEYEVA,

Doctor of Economics,
Institute of Market Problems and Economic and Ecological Research, Ukrainian National Academy of Sciences, Odessa

Валентина КОЗЛОВЦЕВА,
Одеський державний екологічний університет

Valentyna KOZLOVTSEVA,

Odessa State Environmental University
Детальніше
  • 0
Деякі теоретико-практичні питання вдосконалення ціноутворення в АПК

ДЕЯКІ ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ В АПК

SOME THEORETICAL AND PRACTICAL QUESTIONS OF IMPROVING PRICING IN THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX

Ігор САЧОВСЬКИЙ,

кандидат економічних наук,
Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника

Ihor SACHOVS’KYI,
Ph.D in Economics,
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Детальніше
  • 0
Стратегічний пріоритет розвитку аграрного сектора Волині: комплексне використання сільськогосподарської сировини

СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ВОЛИНІ: КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СИРОВИНИ

STRATEGIC PRIORITY OF THE AGRARIAN SECTOR DEVELOPMENT IN VOLHYNIA: INTEGRATED USE OF AGRICULTURAL RAW MATERIALS

Денис ШМАРОВ,

аспірант,
Луцький національний технічний університет

Denys SHMAROV,
post-graduate student,
Lutsk National Technical University
Детальніше
  • 0
Еколого-деструктивні процеси в аграрному природокористуванні: структурні зрушення та тенденції

ЕКОЛОГО-ДЕСТРУКТИВНІ ПРОЦЕСИ В АГРАРНОМУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ: СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

ECOLOGICALLY DESTRUCTIVE PROCESSES IN AGRARIAN NATURE MANAGEMENT: STRUCTURAL SHIFTS AND TRENDS

Владислав САВЧУК,

Державна установа «Інститут еконо-міки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Vladyslav SAVCHUK,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше