• 0
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: СТРАТЕГІЯ ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Автором запропоновано розглядати економічну безпеку як складну систему причинно-наслідкових зв’язків для забезпечення відповідного рівня національної безпеки, що має певні закономірності та може бути дослідженим на основі побудови економіко-математичних та макроеконометричних моделей, які базуються на теоретичних і емпіричних засадах (розділ 1).
Детальніше
  • 0
ЗЕМЕЛЬНИЙ ЦУГЦВАНГ: З 1 СІЧНЯ 2020 РОКУ ПОЧНУТЬ ПРОДАВАТИ С/Г ЗЕМЛІ?
Оскільки в Україні вже давно сформувався клас спритних земельних спекулянтів, можна передбачити, що вони не втратять можливості скористатися інституціональною пасткою у вітчизняному земельному законодавстві та юридично оформлять ряд угод щодо купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, які неформально вже укладені.
Детальніше
  • 0
Круглий стіл «Землеустрій об’єднаних територіальних громад»

КРУГЛИЙ СТІЛ «ЗЕМЛЕУСТРІЙ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД»

ROUND TABLE “LAND-UTILIZATION SYSTEM OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES”
Детальніше
  • 0
Леонід Новаковський: До тих пір, поки ми не сформуємо комунальну земельну власність, реформування земельних відносин не завершиться

ЛЕОНІД НОВАКОВСЬКИЙ: ДО ТИХ ПІР, ПОКИ МИ НЕ СФОРМУЄМО КОМУНАЛЬНУ ЗЕМЕЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ, РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН НЕ ЗАВЕРШИТЬСЯ

LEONID NOVAKOVSKYI: THE REFORM OF LAND RELATIONS WILL NOT BE COMPLETED UNTIL WE FORM COMMUNAL LAND OWNERSHIP
Детальніше
  • 0
Формування об’єднаних територіальних громад і проблеми їх землевпорядкування

ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД І ПРОБЛЕМИ ЇХ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ

FORMATION OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES AND PROBLEMS OF THEIR LAND MANAGEMENT

Леонід НОВАКОВСЬКИЙ,

доктор економічних наук, професор, академік НААН, Київ

Leonid NOVAKOVSKY,

Doctor of Economics, Professor, Academician of NAAS, Kyiv

Ірина НОВАКОВСЬКА,

доктор економічних наук,
Національний авіаційний університет, Київ

Iryna NOVAKOVSKA,

Doctor of Economics,
National Aviation University, Kyiv
Детальніше
  • 0
Ефективність міського землекористування: теоретико-методологічні засади та методи оцінки

ЕФЕКТИВНІСТЬ МІСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ

EFFECTIVENESS OF URBAN LAND USE: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES AND EVALUATION METHODS

Ірина НОВАКОВСЬКА,

кандидат економічних наук,
Національний авіаційний університет, Київ

Iryna NOVAKOVS’KA,

Ph.D. in Economics,
National Aviation University, Kyiv
Детальніше
  • 0
Удосконалення методики оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

IMPROVEMENT OF THE TECHNIQUE OF RURAL LANDS ASSESSMENT IN UKRAINE

Антон ТРЕТЯК,

доктор економічних наук,
член-кореспондент НААН України, директор ННІ економіки та екології природокористування, Київ

Anton TRETIAK,
Doctor of Economics,
Corresponding member of the NAAS of Ukraine, Director of the Teaching and Research Institute for Economics and Ecology of Nature Management, Kyiv

Валентина ТРЕТЯК,
доктор економічних наук,
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, Київ

Valentyna TRETIAK,
Doctor of Economics,
State and Ecological Academy of Post Graduate Education and management, Kyiv

Олександра КОВАЛИШИН,
кандидат економічних наук,
Львівський національний аграрний університет

Oleksandra KOVALYSHYN,
Ph.D. in Economics,
L’viv National Agrarian University

Наталія ТРЕТЯК,

кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Nataliya TRETIAK,
Ph.D. in Economics,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше