• 0
Избыточная ликвидность: риски для гривны

ИЗБЫТОЧНАЯ ЛИКВИДНОСТЬ: РИСКИ ДЛЯ ГРИВНЫ

EXCESSIVE LIQUIDITY: RISKS FOR HRYVNIA

Вадим БАРДАСЬ,

кандидат экономических наук,
інвестаналітик European Analytical Centre

Vadym BARDAS’,
Ph.D. in Economics,
investment analyst for European Analytical Centre
Детальніше
  • 0
Чому не діють фінансові інструменти забезпечення розвитку економіки України?

ЧОМУ НЕ ДІЮТЬ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ?

WHY DO NOT FINANCIAL INSTRUMENTS TO ENSURE THE DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN ECONOMY WORK?

Євгеній РЕДЗЮК,

кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник сектору міжнародних фінансових досліджень,
ДУ «Інституту економіки і прогнозування» НАН України, Київ

Yevheniy REDZYUK,
Ph.D. in Economics,
Senior Scientific Researcher of international financial studies
for SI “Institute for economics and forecasting”, NASU, Kyiv
Детальніше
  • 0
Інвестиційне середовище в Україні: яким воно було і буде у 2018 році

ІНВЕСТИЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ В УКРАЇНІ: ЯКИМ ВОНО БУЛО І БУДЕ У 2018 РОЦІ

INVESTMENT ENVIRONMENT IN UKRAINE: PAST HISTORY AND PROSPECTS FOR 2018

Вадим БАРДАСЬ,

кандидат економічних наук,
інвестаналітик European Analytical Centre

Vadym BARDAS’,
Ph.D. in Economics,
investment analyst for European Analytical Centre
Детальніше
  • 0
Компаративний аналіз баз оподаткування персонального прибуткового податку в ЄС та Україні

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ БАЗ ОПОДАТКУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПРИБУТКОВОГО ПОДАТКУ В ЄС ТА УКРАЇНІ

COMPARATIVE ANALYSIS OF TAX BASES OF PERSONAL INCOME TAX IN THE EU AND UKRAINE

Ліна ЗАДОРОЖНЯ,

молодший науковий співробітник,
Університет державної фіскальної служби України, Ірпінь

Lina ZADOROZHNIA,
Junior Researcher,
University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin’
Детальніше
  • 0
Податкові ефекти від євроінтеграційного розвитку економіки України

ПОДАТКОВІ ЕФЕКТИ ВІД ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

TAX EFFECTS FROM EUROPEAN INTEGRATION DEVELOPMENT OF UKRAINIAN ECONOMY

Едуард РОМАНЮТА,

аспірант,
Тернопільський національний економічний університет

Eduard ROMANYUTA,
Postgraduate student,
Ternopil National Economy University
Детальніше
  • 0
Фінансова надійність банківської установи та методи її оцінки

ФІНАНСОВА НАДІЙНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ ТА МЕТОДИ ЇЇ ОЦІНКИ

BANKING INSTITUTION’S FINANCIAL RELIABILITY AND METHODS OF ITS MEASURING

Наталія КУЦЬ,

здобувач кафедри менеджменту банківської діяльності,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Nataliya KUTS’,
External Ph.D. student of Banking Management Department,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Детальніше
  • 0
Зарубіжний досвід організації державного фінансового контролю та можливість його використання в Україні

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

FOREIGN PRACTICE OF ARRANGEMENT OF STATE FISCAL CONTROL AND THE OPPORTUNITIES OF ITS APPLICATION IN UKRAINE

Володимир ПІХОЦЬКИЙ,

доктор економічних наук, заслужений економіст України,
начальник територіального управління Рахункової палати України по Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях

Volodymyr PIKHOTSKYI,
Doctor of Economics, Honoured economist of Ukraine,
Manager of regional department of Court of Editors of Ukraine in Lviv, Volyn, Rivne, Ternopil, Ivano-Frankivsk and Zakarpattya region
Детальніше