• 0
Сучасний механізм фінансування критичної інфрастуктури в Україні


Досліджено особливості залучення капіталу для фінансування об’єктів критичної інфраструктури на основі забезпечення балансу між реалізацією фінансових інтересів та національною безпекою.
Детальніше
  • 0
Фінансова спроможність місцевого самоврядування: проблеми забезпечення та антикризового управління


Проаналізовано прогрес формування інституційно-регуляторних та інформаційних засад забезпечення реалізації реформи місцевого самоврядування й територіальної організації влади в Україні на засадах децентралізації. Систематизовано понятійно-категоріальний апарат забезпечення реформи децентралізації влади, в т.ч. визначення спроможності об’єднаної територіальної громади в цілому та фінансової зокрема з комбінуванням емпіричних даних щодо доходів місцевих бюджетів у розрізі фіскальних груп надходжень та у взаємозв’язку із тенденційністю соціально-економічних процесів, що відбуваються в конкретній локації.
Детальніше
  • 0
Флуктуація фінансового ринку України зростає

ФЛУКТУАЦІЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ЗРОСТАЄ

UKRAINIAN FINANCIAL MARKET FLUCTUATION IS GROWING

Вадим БАРДАСЬ,

кандидат економічних наук,
інвестаналітик European Analytical Centre

Vadym BARDAS’,
Ph.D. in Economics, investment analyst
for European Analytical Centre
Детальніше
  • 0
Избыточная ликвидность: риски для гривны

ИЗБЫТОЧНАЯ ЛИКВИДНОСТЬ: РИСКИ ДЛЯ ГРИВНЫ

EXCESSIVE LIQUIDITY: RISKS FOR HRYVNIA

Вадим БАРДАСЬ,

кандидат экономических наук,
інвестаналітик European Analytical Centre

Vadym BARDAS’,
Ph.D. in Economics,
investment analyst for European Analytical Centre
Детальніше
  • 0
Чому не діють фінансові інструменти забезпечення розвитку економіки України?

ЧОМУ НЕ ДІЮТЬ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ?

WHY DO NOT FINANCIAL INSTRUMENTS TO ENSURE THE DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN ECONOMY WORK?

Євгеній РЕДЗЮК,

кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник сектору міжнародних фінансових досліджень,
ДУ «Інституту економіки і прогнозування» НАН України, Київ

Yevheniy REDZYUK,
Ph.D. in Economics,
Senior Scientific Researcher of international financial studies
for SI “Institute for economics and forecasting”, NASU, Kyiv
Детальніше
  • 0
Інвестиційне середовище в Україні: яким воно було і буде у 2018 році

ІНВЕСТИЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ В УКРАЇНІ: ЯКИМ ВОНО БУЛО І БУДЕ У 2018 РОЦІ

INVESTMENT ENVIRONMENT IN UKRAINE: PAST HISTORY AND PROSPECTS FOR 2018

Вадим БАРДАСЬ,

кандидат економічних наук,
інвестаналітик European Analytical Centre

Vadym BARDAS’,
Ph.D. in Economics,
investment analyst for European Analytical Centre
Детальніше
  • 0
Компаративний аналіз баз оподаткування персонального прибуткового податку в ЄС та Україні

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ БАЗ ОПОДАТКУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПРИБУТКОВОГО ПОДАТКУ В ЄС ТА УКРАЇНІ

COMPARATIVE ANALYSIS OF TAX BASES OF PERSONAL INCOME TAX IN THE EU AND UKRAINE

Ліна ЗАДОРОЖНЯ,

молодший науковий співробітник,
Університет державної фіскальної служби України, Ірпінь

Lina ZADOROZHNIA,
Junior Researcher,
University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin’
Детальніше