• 0
Президент НАН України Анатолій Загородній підтримав ініціативу вчених НУБІП УкраїниОдним з перших кроків Анатолія Загороднього на посаді Президента НАН України стала підтримка ініціатив вчених НУБІП України, які 9 жовтня провели науково-практичну конференцію, присвячену вирішенню проблем впровадження технологій екологічно обґрунтованого ведення рослинництва для ефективної параметризації та кадастрування земель України.
Детальніше
  • 0
Микола ДОЛЯ:  Біологізація повинна мати чітко керовану  державну політику на Півдні УкраїниУкраїнські сільськогосподарські товаровиробники завойовують нові ніші на глобальному ринку сільськогосподарської сировини. З одного боку, це підвищує рівень капіталізації вітчизняного аграрного бізнесу, а з другого – призводить до поширення численних еколого-деструктивних та природо-руйнівних процесів у різних фазах агропродуктового ланцюга. Усунення такого роду негативних процесів безпосередньо пов’язане з нарощенням потужностей органічного сільськогосподарського виробництва й поглибленням процесів екологізації як у сировинному, так і в переробно-харчовому сегментах національного АПК. Із питаннями щодо перспектив розвитку органічного сільськогосподарського виробництва, запровадження сучасних природоохоронних технологій у землеробстві та підвищення рівня комплексності використання агроресурсного потенціалу ми звернулися до члена-кореспондента НААН України, доктора сільськогосподарських наук, професора, професора Національного університету біоресурсів і природокористування України Миколи Долі. Саме науковий колектив під керівництвом Миколи Миколайовича розробляє сучасні технології землеробства, які дадуть можливість усунути роками законсервовані проблеми сільськогосподарського виробництва в окремих регіонах України.
Детальніше
  • 0
Інституційні важелі вдосконалення регіональної інноваційної політики України в контексті глобальних викликів
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ
Єрмакової О.А. Інституційні важелі вдосконалення регіональної інноваційної політики України в контексті глобальних викликів. Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України, 2017.


Монографія Єрмакової О.А. «Інституційні важелі вдосконалення регіональної інноваційної політики України в контексті глобальних викликів» присвячена актуальній проблемі, у логічній послідовності охоплює значне коло проблемних питань, пов’язаних із інноваційною діяльністю регіонів України. Послідовно розглядаючи актуальні питання, автор пропонує нові підходи до вирішення завдань теоретичного та прикладного характеру, формуючи у читача цілісне уявлення про систему інституційного забезпечення регіональної інноваційної політики.

Реформа з децентралізації влади в України та інноваційний поступ світової економіки обумовлюють необхідність пошуку шляхів забезпечення інноваційного розвитку регіонів.
Детальніше
  • 0
Новий погляд на національну безпеку країни
РЕЦЕНЗІЯ
на монографію Ганни Харламової
«РІВЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ ГЕОЕКОНОМІЧНИХ ЗАГРОЗ: АНАЛІЗ, ОЦІНКА, ПРОГНОЗ»


THE NATIONAL SECURITY OF THE COUNTRY RECONSIDERED

Review of the monograph by Hanna Kharlamova
“THE NATIONAL SECURITY LEVEL OF THE COUNTRY IN THE SYSTEM OF MODERN
GEO-ECONOMICAL THREATS: ANALYSIS, EVALUATION AND FORECAST”
Детальніше
  • 0
Реалізація механізму публічно-приватного партнерства на сільських територіях
Публічно-приватне партнерство як інноваційна форма управління сільськими територіями зорієнтоване на їх розвиток та забезпечення економічної спроможності. Орієнтація механізму на співпрацю територіальних громад актуалізує його з огляду на швидкий перебіг реформи децентралізації влади в Україні та переважання сільський територій у складі держави.
Детальніше
  • 0
Напрями стимулювання розвитку переробних виробництв на базі природно-ресурсних комплексів регіону
У статті досліджено стан, проблеми та представлено обґрунтування напрямів стимулювання розвитку переробних виробництв на базі природно-ресурсних комплексів Волинській області на предмет можливості застосування отриманих результатів для вирішення аналогічних проблем в інших регіонах України. Вивчено взаємозв’язки між природно-ресурсною та переробною сферами, а також між структурними елементами природно-ресурсних комплексів, що виникають унаслідок комплексного використання природно-ресурсного потенціалу. Побудовано схему використання землі як природного ресурсу та основи розвитку природно-ресурсних комплексів. Проведено ретроспективний аналіз становлення переробних виробництв у Волинській області в 60-80-х роках ХХ ст. на основі використання місцевої природної сировини, а також виявлено причини їх занепаду на початку 90-х. Запропоновано набір інструментів економічного стимулювання розвитку переробних виробництв на базі природно-ресурсних комплексів регіону, застосування яких дозволить відновити втрачені позиції та забезпечити успішну реалізацію регіональних програм раціоналізації природокористування, імпортозаміщення, енергоефективності та екобезпечності на засадах державно-приватного партнерства.
Детальніше
  • 0
Тетяна Касіч: Найбільше занепокоєння викликає стан соснових насаджень, де ситуація стала катастрофічноюЗона обслуговування лісів Державного агентства лісових ресурсів України становить 7,2 тис. га та площа з іншими лісокористувачами – 10053,1 тис. га, які обслуговує 7 ДСЛП (ред.: державних спеціалізованих лісозахисних підприємств).
Детальніше