• 0
МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ВІЙНИ – УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Провідну роль в геоекономічній та геополітичній ескалації відіграє валютно-фінансова політика та її інструменти, які активно використовуються в боротьбі за домінування в міжнародній торгівлі, інвестиціях, в агресивному розширенні ринків збуту за рахунок інтересів інших провідних геополітичних центрів економічного впливу або з метою суттєво послабити їх на внутрішньому ринку.
Детальніше
  • 0
Україна в просторі міжнародного науково-технологічного та інноваційно-інвестиційного співробітництва ГУАМ

УКРАЇНА В ПРОСТОРІ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ГУАМ

UKRAINE IN THE SPACE OF GUAM INTERNATIONAL SCIENTIFIC-TECHNOLOGICAL AND INNOVATION-INVESTMENT COOPERATION

Віктор ІВЧЕНКО,

голова Національної науково-технологічної асоціації України, заслужений економіст України

Viktor IVCHENKO,
Head of National Science-Technological Association of Ukraine, Honoured Economist of Ukraine

Юрій СЕНЮК,
національний координатор Національної мережі громадського здоров‘я України,
віце-президент Асоціації вчених за інноваційний розвиток України,
радник голови Національної науково-технологічної асоціації України,
к.ф.-м. н.,академік Української академії наук

Yuriy SENYUK,
National coordinator at National Network of Public Health of Ukraine,
Vice-President at Ukrainian Association for Innovation Development,
Adviser to the Head of National Science-Technological Association of Ukraine,
Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Member of Ukrainian Academy of Sciences

Олександр МОРОЗОВ,
старший науковий співробітник науково-дослідної частини
Національного університету біоресурсів та природокористування України,
д.т.н., професор, академік Української технологічної академії,
заслужений діяч науки і техніки України

Oleksandr MOROZOV,
Senior Research Associate at Research Department
of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,
Doctor of Engineering Science, Full Professor, Member of Ukrainian Technological Academy,
Honoured Science and Engineering Worker of Ukraine
Детальніше
  • 0
Возняк про корисних ідіотів

ВОЗНЯК ПРО КОРИСНИХ ІДІОТІВ

WOZNYAK ABOUT USEFUL IDIOTS

ЯК ПУТІН ПЕРЕТВОРЮЄ МАТЕРИК ЄВРОПА В АРХІПЕЛАГ ВОРОЖИХ ОДИН ДО ОДНОГО ОСТРОВІВ

Тарас Возняк
Детальніше
  • 0
Вспоминая Мугабе

ВСПОМИНАЯ МУГАБЕ

REMEMBERING MUGABE


Карина ОРЛОВА
журналист, «Эхо Москвы»

23.11.2017
Детальніше
  • 0
Україна в новому світі: шлях до успіху

УКРАЇНА В НОВОМУ СВІТІ: ШЛЯХ ДО УСПІХУ

UKRAINE IN THE NEW WORLD: A PATH TO SUCCESS


Київський міжнародний економічний форум (КМЕФ), який цьогоріч проходив у столиці 5 і 6 жовтня, є однією з наймасштабніших в Україні бізнес-подій світового рівня.
Детальніше
  • 0
Стимулювання виробництва та міжрегіональне вирівнювання через спеціальні економічні зони: досвід польщі в контексті євроінтеграційного курсу України

СТИМУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИРІВНЮВАННЯ ЧЕРЕЗ СПЕЦІАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО КУРСУ УКРАЇНИ

STIMULATION OF PRODUCTION AND INTERREGIONAL ALIGNMENT BY MEANS OF SPECIAL ECONOMIC ZONES: EXPERIENCE OF POLAND IN A CONTEXT OF A EUROINTEGRATION COURSE OF UKRAINE

Юрій КІНДЗЕРСЬКИЙ
,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Yuriy KINDZERSKYI,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv
Детальніше
Методичне обґрунтування позиції країни у торговельній війні

МЕТОДИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПОЗИЦІЇ КРАЇНИ У ТОРГОВЕЛЬНІЙ ВІЙНІ

METHODOLOGICAL FOUNDATION OF COUNTRY’S POSITION IN TRADE WAR

Максим СЕРПУХОВ
,
кандидат економічних наук,
Харківський національний економічний університет

Maksym SERPUKHOV,
PhD Economics,
Kharkiv National Economic University

Статтю присвячено розгляду актуальних питань у сфері зовнішньоекономічної діяльності – торговельних війн між країнами. На основі існуючих інструментів оцінки зовнішньоекономічної діяльності країн та реальних подій обґрунтовано позиції країн у торговельній війні. Визначено переваги та недоліки торговельної війни для країни.

The article is devoted to investigation of actual issues in a sphere of external economic – trade wars between countries. The positions of countries in trade war are grounded on the basis of existing tools of estimation the countries’ foreign economic and real events.
Детальніше