• 0
Аналіз змістовних характеристик фінансово-економічного регулювання у сфері природокористування

АНАЛІЗ ЗМІСТОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ANALYSIS OF CONTENT CHARACTERISTICS OF FINANCIAL AND ECONOMIC REGULATION IN THE FIELD OF NATURE MANAGEMENT

Анатолій СУНДУК,

доктор економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Київ

Anatoliy SUNDUK,
Doctor of Economic Sciences,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше
  • 0
Пріоритетні напрями розвитку інституту власності на лісові землі

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ВЛАСНОСТІ НА ЛІСОВІ ЗЕМЛІ

PRIORITY DIRECTIONS OF THE INSTITUTE OF PROPERTY FOR FOREST LANDS DEVELOPMENT

Олександр ШУБАЛИЙ,

доктор економічних наук,
Луцький національний технічний університет

Oleksandr SHUBALY,
Doctor of Economics,
Lutsk National Technical University
Детальніше
  • 0
Біорізноманіття лісів: функціональні виміри та детермінанти нарощення

БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЛІСІВ: ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМІРИ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ НАРОЩЕННЯ

BIODIVERSITY OF FORESTS: FUNCTIONAL DIMENSIONS AND GROWTH DETERMINANTS

Юрій НЕСТОРЯК,

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Yuriy NESTORIAK,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Раціоналізація аграрного природокористування в зоні ризикового землеробства: регіональні особливості

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ АГРАРНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В ЗОНІ РИЗИКОВОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА: РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

IMPROVEMENT OF AGRARIAN NATURE MANAGEMENT IN THE AREA OF RISK FARMING: REGIONAL PECULIARITIES

Владислав САВЧУК,

Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Vladyslav SAVCHUK,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше
  • 0
Екологічний податок за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти: теоретичний аспект

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК ЗА СКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ВОДНІ ОБ’ЄКТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

ECOLOGICAL TAX ON DISCHARGING POLLUT ANTS INTO WATER OBJECTS: THEORETICAL ASPECT

Ірина ДОВГА,

Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Iryna DOVHA,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше
  • 0
Інвестування лісового господарства: перспективи інституціоналізації нових форм та методів

ІНВЕСТУВАННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА: ПЕРСПЕКТИВИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ НОВИХ ФОРМ ТА МЕТОДІВ

INVESTMENT INTO FOREST INDUSTRY: PROSPECTS OF INSTITUTIONALIZATION OF NEW FORMS AND METHODS

Олександр ДЗЮБЕНКО,

кандидат економічних наук,
Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства

Oleksandr DZYUBENKO,
Ph.D. in Economics,
Cherkasy regional department of forestry and hunting sectors
Детальніше
  • 0
Екологізація економічного розвитку як фактор модернізації виробництва

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЯК ФАКТОР МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

ECOLOGIZATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT AS A FACTOR FOR PRODUCTION MODERNIZATION

Алла ОМЕЛЬЧЕНКО,

кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Аlla OMELCHENKO,
Ph.D. in Economics,
Public Institution “Institute for Environmental Management and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv

Ганна ОБИХОД,

кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Anna OBYKHOD,
Ph.D. in Economics,
Public Institution “Institute for Environmental Management and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv

Тетяна НЕЧИТАЙЛО,
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАНУ, Київ

Tetiana NECHITAYLO,
Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Science of Ukraine, Kyiv
Детальніше